Ngày thứ Bảy cùng Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới

THÂN THU HIỀN 06:01, 13/09/2023

Dù ngày nắng hay ngày mưa, đều đặn vào mỗi thứ Bảy hằng tuần, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức... thuộc các cơ quan từ cấp huyện đến xã trên địa bàn huyện Đam Rông lại về cơ sở cùng Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức... ở Đam Rông tham gia Ngày thứ Bảy
cùng dân xây dựng nông thôn mới
Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức... ở Đam Rông tham gia Ngày thứ Bảy cùng dân xây dựng nông thôn mới

Với tên gọi Ngày thứ Bảy cùng Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, mô hình do Ban Chỉ đạo 502 huyện Đam Rông xây dựng, triển khai vào tháng 5/2023 và diễn ra tại các thôn trên địa bàn các xã.

Việc xây dựng và thực hiện mô hình nói trên nhằm đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác dân vận về cơ sở và nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nâng cao ý thức tự giác, chủ động, tích cực của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị huyện trong xây dựng nông thôn mới. Trong đó phát huy vai trò, trách nhiệm lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở. 

Đối với mô hình này, Ban Chỉ đạo 502 huyện Đam Rông huy động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong toàn huyện tham gia nhằm phát huy trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, địa phương, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội địa phương tham gia. Trong khuôn khổ của từng đợt ra quân, Ban Chỉ đạo 502 huyện Đam Rông tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là các chính sách dân tộc, tôn giáo; vận động Nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực phát triển kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi phù hợp, tạo năng suất, chất lượng trong sản xuất phát triển kinh tế; tham gia các hoạt động văn hóa - xã hội, thể dục - thể thao. 

Ngoài tuyên truyền, Ban Chỉ đạo 502 huyện sẽ tổ chức tổng vệ sinh, khơi thông cống, rãnh, tôn tạo, trồng mới cây, hoa trên các tuyến đường dân sinh; xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Tham gia các hoạt động lao động, sản xuất cùng Nhân dân, thực hiện an sinh xã hội, hỗ trợ các mô hình sinh kế, giúp đỡ những hộ khó khăn nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ông Nguyễn Quốc Hương - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đam Rông cho biết: Để chương trình được thực hiện hiệu quả, có sức lan tỏa, chúng tôi căn cứ yêu cầu thực tế, các nhiệm vụ, tiêu chí xây dựng nông thôn mới của từng xã để phối hợp lên kế hoạch thời gian, địa điểm, công việc cụ thể, huy động lực lượng, dụng cụ, phương tiện cũng như huy động kinh phí và phối hợp với các cơ quan, tổ chức đoàn thể cử cán bộ đến cơ sở tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị lựa chọn nội dung phù hợp để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhằm giúp cơ sở giải quyết các nhiệm vụ cấp bách, nhiệm vụ chính trị trọng tâm tại địa phương.

Kết quả sau 9 tuần ra quân (từ ngày 20/5-15/7), mô hình đã thu hút sự tham gia của hơn 8.550 lượt người tham gia và được triển khai, thực hiện với 75 lượt thôn/53 thôn toàn huyện. Cụ thể, Ban Chỉ đạo 502 huyện Đam Rông đã ra quân dọn dẹp vệ sinh được hơn 113,57 km đường; trồng và chăm sóc hơn 7,135 cây xanh, hoa; nạo vét 6,02 km kênh mương, tu sửa 2 tuyến đường cờ, vận động đóng góp hơn 39 triệu đồng; cài VNeID cho 711 người. Ngoài ra, các tổ dân vận cùng cấp ủy, chính quyền các xã đã chủ động vận động Nhân dân tổ chức dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, trồng cây, hoa... tạo môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Vận động Nhân dân đóng góp kinh phí và công sức lao động xây dựng các công trình tại địa phương...

Với mô hình thiết thực, nhiều người dân bày tỏ quan điểm đồng tình và tích cực cùng với chính quyền địa phương thực hiện. Phần lớn bà con địa phương cho rằng, sau khi mô hình được triển khai người dân đã nâng cao ý thức trong thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới. Diện mạo của thôn đã thay đổi rõ rệt, đường làng, ngõ xóm luôn sạch đẹp. Các gia đình cũng tự giác dọn dẹp vệ sinh nhà cửa để sạch làng, đẹp ngõ, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

Ông Nguyễn Quốc Hương khẳng định: Để mô hình tiếp tục được duy trì và thực hiện hiệu quả, trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 502 huyện Đam Rông tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền, địa phương chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp thực hiện hiệu quả mô hình dân vận. Chủ động phối hợp khảo sát các công trình, phần việc và xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các đợt công tác dân vận trong thời gian tới. Vận động Nhân dân duy trì, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế; chủ động làm kinh tế, thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng; bảo vệ, giữ gìn và sử dụng hiệu quả các công trình dân vận được hỗ trợ. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Phong trào thi đua Dân vận khéo...