Ngành GTVT triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vận tải, phương tiện và người lái

NGUYỄN NGHĨA 00:30, 29/01/2024

Năm 2023 vừa qua, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Lâm Đồng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý vận tải, phương tiện và người lái. Nhờ đó, đã góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Người dân làm thủ tục đăng kiểm
Người dân làm thủ tục đăng kiểm

Cụ thể, đối với công tác quản lý vận tải, Sở đã triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật và các ý kiến chỉ đạo của Bộ GTVT và Cục Đường bộ Việt Nam về hoạt động kinh doanh vận tải; chỉ đạo các đơn vị vận tải, bến xe tăng cường năng lực vận chuyển, nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm an toàn giao thông trong các dịp cao điểm. Đồng thời, thực hiện, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải.

Đặc biệt, năm 2023 vừa qua, Sở đã kiên quyết yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe phải nghiêm túc thực hiện việc truyền dẫn dữ liệu lệnh vận chuyển về máy chủ; nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý các đơn vị vận tải có phương tiện không truyền tín hiệu giám sát hành trình và vi phạm về thời gian lái xe liên tục. Đồng thời, cũng phối hợp với các Sở GTVT khác rà soát, công bố chi tiết danh mục các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh và biểu đồ chạy xe trên tuyến; tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh xử lý vi phạm về điều kiện kinh doanh và các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe.

Đối với công tác quản lý phương tiện, Sở GTVT đã triển khai thực hiện Nghị định số 30/2023/NĐ-CP ngày 8/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Chỉ đạo các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tăng cường năng lực bảo đảm nhu cầu kiểm định phương tiện tại địa phương; tiến hành kiểm tra việc chấp hành các điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định và quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tại các trung tâm. Nhờ đó, trong năm 2023, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng đã kiểm định 75.077 lượt xe, đạt 101% kế hoạch năm, doanh thu 15,5 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch năm; thu phí sử dụng đường bộ 143.300 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm.

Công tác quản lý đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cũng được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình, quy phạm nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ lái xe và đáp ứng tốt nhu cầu của người dân. Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo lái xe, Sở đã thực hiện nghiêm việc giám sát các kỳ thi tốt nghiệp nghề; xây dựng kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe hàng tháng đầy đủ kịp thời và thực hiện công khai trên trang thông tin điện tử của Sở để các cơ quan chức năng thực hiện việc theo dõi giám sát.

Theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra Bộ GTVT theo Quyết định số 80/QĐ-Bộ GTVT ngày 9/2/2023, Sở GTVT cũng đã tổ chức kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và đã ra quyết định xử phạt và đình chỉ tuyển sinh 2 tháng đối với 3 cơ sở đào tạo lái xe. Đồng thời, ban hành văn bản chấn chỉnh công tác đào tạo tại các Trung tâm đào tạo lái xe nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch.

Với những kết quả đạt được, công tác quản lý vận tải, phương tiện và người lái trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong năm 2023 đã được nâng cao, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.