Ðức Trọng: Chủ động công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô

HOÀNG SA 06:15, 23/01/2024

Những ngày này, tỉnh Lâm Đồng đang bước vào mùa khô, do đó nguy cơ xảy ra cháy rừng trên địa bàn đang dần hiện hữu. Chính vì vậy, các cấp chính quyền cùng các đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện Đức Trọng đang tập trung toàn bộ lực lượng bảo vệ rừng để tuần tra, kiểm soát những địa bàn được giao quản lý; thực hiện tốt các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng. 

Tuần tra bảo vệ rừng tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ Tà Năng
Tuần tra bảo vệ rừng tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ Tà Năng

Theo số liệu của Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng, hiện nay, diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp trên địa bàn là 40.170 ha, chiếm tỷ lệ 44,45% diện tích tự nhiên, tỷ lệ che phủ của rừng đạt 31,9%. Trên địa bàn huyện đang có 3 đơn vị chủ rừng nhà nước gồm: Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đại Ninh, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Tà Năng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và 28 đơn vị chủ rừng ngoài nhà nước được giao, cho thuê đất để thực hiện dự án với tổng diện tích là 5.722,83 ha.

Ông Nguyễn Văn Trung - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng cho biết, hiện nay, huyện Đức Trọng đang bước vào cao điểm mùa khô 2024, do đó công tác quản lý, bảo vệ rừng, nhất là thực hiện việc các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng đang được các đơn vị chức năng huyện đồng loạt triển khai. 

Cụ thể, Hạt Kiểm lâm Đức Trọng đã xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2023-2024 trên địa bàn huyện Đức Trọng và được UBND huyện thống nhất. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành xử lý thực bì 2 bên đường cao tốc Liên Khương - Prenn 11,13 ha. Ban Quản lý Rừng phòng hộ Tà Năng đã xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2023-2024; đồng thời, thực hiện xử lý thực bì trên tổng diện tích 257,41 ha gồm cấp I là 23,75 ha, cấp II là 233,66 ha, tiến độ hiện đạt khoảng 80%. Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đại Ninh đã xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2023-2024; đồng thời, thực hiện xử lý thực bì trên tổng diện tích 186,96 ha gồm cấp I là 9,10 ha, cấp II là177,86 ha, với tiến độ thực hiện đạt khoảng 80% 

Ngoài ra, trên địa bàn huyện đã có 23 doanh nghiệp thuê đất, thuê rừng trên địa bàn huyện cũng đã xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2023-2024; thực hiện kiện toàn lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. 

Để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, nhất là phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô 2023 - 2024, UBND huyện Đức Trọng cũng đã có văn bảo chỉ đạo cho các đơn vị, cơ quan chức năng tập trung cao độ, thực hiện có hiệu quả phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; chịu trách nhiệm chính trong công tác bảo vệ rừng trên diện tích rừng được giao quản lý; lãnh đạo các đơn vị chủ rừng phải thường trực để kịp thời có mặt chỉ đạo, tổ chức chữa cháy rừng kịp thời ngay từ khi phát sinh điểm, đám cháy rừng; đồng thời, có biện pháp, giải pháp xử lý khắc phục các hiện trường cháy rừng theo quy định, căn cứ mức độ thiệt hại, chủ rừng xác định và thực hiện các giải pháp phục hồi rừng phù hợp sau khi cháy.

Bên cạnh đó, UBND huyện Đức Trọng cũng chỉ đạo cho các cơ quan, đơn vị chủ rừng duy trì các tổ trực cháy, lập nhóm trên phần mềm zalo để thông tin, chỉ đạo kịp thời, phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô và các ngày nắng nóng. Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tuần tra, canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực có nguy cơ cháy rừng cao để kịp thời phát hiện đám, điểm cháy rừng; thông báo và tổ chức lực lượng triển khai các biện pháp chữa cháy rừng, dập tắt đám cháy trong thời gian ngắn nhất, nhanh nhất có thể ngay từ khi mới phát sinh không để ảnh hưởng đến tài nguyên rừng và cảnh quan môi trường; trường hợp xảy ra cháy lan, cháy lớn vượt tầm khống chế, kiểm soát của lực lượng tại chỗ thì phải thông báo, huy động lực lượng của cấp huyện, sự hỗ trợ của cấp tỉnh để tham gia chữa cháy rừng; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức phòng cháy, chữa cháy rừng kịp thời, hiệu quả.

Mặt khác, Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát phương án, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng của các đơn vị, chủ rừng, theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Thường xuyên cập nhật, theo dõi tình hình khí hậu, thời tiết; tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành quy định về phòng, chống cháy rừng; kịp thời sớm phát hiện các đám/điểm cháy rừng và tham gia chữa cháy rừng ngay khi phát hiện; thực hiện có hiệu quả phương án phòng cháy, chữa cháy rừng. 

Đồng thời, chỉ đạo lực lượng liểm lâm địa bàn các xã, thị trấn tham mưu cho cấp chính quyền cơ sở kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là việc đốt nương làm rẫy và các hoạt động xử lý thực bì bằng dùng lửa và những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ gây cháy rừng trong thời kỳ cao điểm về cháy rừng theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 47 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Điều tra xác định rõ nguyên nhân, đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và đề xuất xử lý trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi xảy ra cháy rừng...