Những tồn tại ở Dự án Khu Trung tâm thương mại Ánh Sáng Đà Lạt

THỤY TRANG 07:29, 03/06/2024

Hơn 16 năm sau ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng vẫn chưa đáp ứng đủ diện tích tối thiểu để triển khai Dự án Khu Trung tâm thương mại Ánh Sáng Đà Lạt. 

Một góc khu dân cư Ánh Sáng, TP Đà Lạt
Một góc khu dân cư Ánh Sáng, TP Đà Lạt

Theo đó, tháng 10/2007, UBND tỉnh có Văn bản 6791/UBND-NV chấp thuận chủ trương cho Công ty Pacific Land Limitted thành lập Công ty TNHH MTV Đất Đà Lạt (100% vốn nước ngoài), để đầu tư xây dựng Khu Trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng và căn hộ cao cấp cho thuê tại khu dân cư Ánh Sáng (Phường 1, TP Đà Lạt). 

Đến tháng 2/2008, UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án Khu Trung tâm thương mại Ánh Sáng (Khu TTTM Ánh Sáng), thời hạn 50 năm, mục tiêu sẽ xây dựng 6 tòa nhà từ 9 đến 18 tầng. Tổng mức đầu tư của dự án là 50 triệu USD, doanh nghiệp sẽ ứng trước 6 triệu USD để UBND TP Đà Lạt thực hiện giải phóng mặt bằng, với tổng diện tích đất phải thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng là 15,3 ngàn m2 để thực hiện dự án. 

Đây là một trong những dự án được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm và có ý nghĩa quan trọng trong việc chỉnh trang đô thị, góp phần tạo nên diện mạo mới đẹp hơn, hiện đại hơn cho khu vực trung tâm TP Đà Lạt. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, Công ty TNHH MTV Đất Đà Lạt đã ứng trước 2 triệu USD (gần 35 tỷ đồng vào thời điểm đó) cho ngân sách tỉnh để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng. Kết quả, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ 2 đợt được hơn 3,8 ngàn m2 (chiếm 25,29%) trên tổng diện tích đất cần giải phóng mặt bằng là 15,3 ngàn m2. Trong đó, tổng diện tích đã giải phóng mặt bằng đợt 1 là hơn 1,9 ngàn m2 (chiếm 12,6%). 

Theo Kết luận của Thanh tra tỉnh, các đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tổ chức bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã có nhiều nỗ lực để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Và đã có báo cáo đề xuất UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắt trong công tác giải phóng mặt bằng tại dự án trên. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã làm được, nhìn chung công tác giải phóng mặt bằng tại Khu TTTM Ánh Sáng còn chậm, chưa đạt được kết quả do mới chỉ giải phóng được mặt bằng bến xe nội thành và 7 hộ dân với diện tích hơn 1,9 ngàn m2. Diện tích đã giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng đủ 5.000 m2 để nhà đầu tư triển khai xây dựng khách sạn, trung tâm thương mại, căn hộ để bán, cho thuê.

Cùng với đó, việc thực hiện trình tự, thủ tục công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đợt 2 của dự án còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, biên bản thông qua phương án tổng thể không có người dân ký biên bản; chưa công khai, tống đạt quyết định thu hồi đất và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt. Các đơn vị thực thi nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn vì các hộ dân chưa đồng thuận trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đợt 2, chỉ có 12/21 hộ hợp tác kiểm đếm, ký biên bản xác nhận; và phương án bồi thường, hỗ trợ có 18/21 hộ không đồng ý. 

Bên cạnh nguyên nhân khách quan như giá đất tại thời điểm triển khai thu hồi, tính toán bồi thường có nhiều biến động, tăng cao; Quy định về bồi thường, hỗ trợ có nhiều thay đổi…, còn có nguyên nhân chính dẫn tới việc tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng chậm, chưa đạt được kết quả là do không có kinh phí để thực hiện. Cùng với đó, việc chưa có dự án tái định cư cũng là nguyên nhân dẫn đến bị động trong công tác thu hồi đất, tính toán bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án Khu TTTM Ánh Sáng.  

Trách nhiệm đối với những tồn tại trên thuộc về các cơ quan nhà nước do chưa có dự án tái định cư trước khi thu hồi đất để bồi thường bằng nhà ở, đất ở cho các hộ dân bị thu hồi đất. Việc sử dụng 32,78/34,95 tỷ đồng tiền ứng trước của nhà đầu tư để bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại Dự án Khu dân cư - Tái định cư Phạm Hồng Thái (Phường 10, TP Đà Lạt; Khu vực dự kiến bố trí tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất xây dựng Dự án Khu TTTM Ánh Sáng), chưa được sự đồng thuận của nhà đầu tư.  

Về phía Công ty TNHH MTV Đất Đà Lạt cũng có trách nhiệm do không ứng đủ tiền 6 triệu USD theo nội dung giấy chứng nhận đầu tư đã cấp nên không có kinh phí để thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án Khu TTTM Ánh Sáng. Điều này dẫn đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại dự án không đạt tiến độ.