Từ 1/7/2017, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình sẽ tăng 7,4%

08:05, 05/05/2017

Theo Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội, tại Điều 2, mục 10 giao Chính phủ "Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2017".

Theo Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội, tại Điều 2, mục 10 giao Chính phủ “Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2017”.
 
Bên cạnh đó, điểm 1, Điều 2 của Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế” nêu rõ: “Mức đóng của tất cả các thành viên thuộc hộ gia đình theo quy định tại Khoản 5 Điều 12 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất”.
 
Như vậy, từ 1/7/2017, mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình sẽ bằng 4,5% mức lương cơ sở 1.300.000 đồng, theo đó người thứ nhất đóng 702.000 đồng; người thứ hai đóng 491.400 đồng; người thứ ba đóng 421.200 đồng; người thứ tư đóng 351.000 đồng và từ người thứ năm trở đi đóng 280.800 đồng. Hiện tại, mức đóng BHYT hộ gia đình đang áp dụng là người thứ nhất đóng 653.400 đồng; người thứ hai, thứ ba, thứ 4 lần lượt đóng là 457.400 đồng; 392.000 đồng; 326.700 đồng và người thứ năm trở đi đóng 261.400 đồng. 
 
Mặt khác, ngày 15/3/2017, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BYT “Quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp”, có hiệu lực từ ngày 1/6/2017,  trong đó đối tượng áp dụng là “Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước; người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế; người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nhưng đi khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan”. Hơn 1.900 dịch vụ y tế được quy định mức trần mới, tương đương với giá mà bảo hiểm y tế đang chi trả theo các hạng bệnh viện. 
 
Để giảm gánh nặng về viện phí khi phải đến các cơ sở khám, chữa bệnh, người dân cần mua BHYT cho bản thân và gia đình, nhất là thời điểm hiện nay khi mức đóng chưa tăng theo điều chỉnh mức lương cơ sở.
 
NGUYỄN TIẾN ĐẠT