Hồ Tuyền Lâm: Nhà nổi, vó bè buộc tháo dỡ, di dời trước ngày 30/11

07:10, 27/10/2019

(LĐ online) - Ngày 26/10, Sở NN-PTNT Lâm Đồng cho biết, các chủ nhà nổi, vó bè hoạt động trong thắng cảnh Quốc gia hồ Tuyền Lâm (TP Đà Lạt) dựng trái phép trước đó sẽ bị buộc tự tháo dỡ, di dời trước ngày 30/11.

(LĐ online) - Ngày 26/10, Sở NN-PTNT Lâm Đồng cho biết, các chủ nhà nổi, vó bè hoạt động trong thắng cảnh Quốc gia hồ Tuyền Lâm (TP Đà Lạt) dựng trái phép trước đó sẽ bị buộc tự tháo dỡ, di dời trước ngày 30/11.
 
Một nhà nổi hoạt động trái phép khu vực lòng hồ Tuyền Lâm
Một nhà nổi hoạt động trái phép khu vực lòng hồ Tuyền Lâm
 
Theo đó, Sở NN-PTNT đã có văn bản giao Trung tâm quản lý đầu tư và khai thác thủy lợi Lâm Đồng chủ trì phối hợp cùng chính quyền Phường 3, Phường 4 (TP Đà Lạt), Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm và các đơn vị liên quan thuộc Sở làm việc, ký biên bản với chủ sở hữu yêu cầu tự tháo dỡ, di dời các bè nổi, vó bè, thuyền đánh bắt cá ra khỏi thắng cảnh hồ Tuyền Lâm. Việc tháo dỡ, di dời nói trên phải hoàn thành trước ngày 30/11, sau thời điểm này, nếu các chủ sở hữu không tự nguyện thực hiện sẽ bị cơ quan chức năng cưỡng chế giải tỏa theo quy định.
 
Hiện Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm còn có 4 vó bè, 23 bè nổi, 2 chòi nổi… của các tổ chức, cá nhân đang hoạt động nhưng chưa được cấp phép, ảnh hưởng đến công tác khai thác, quản lý, vận hành hồ, không phù hợp quy hoạch, mỹ quan của khu du lịch.
 
Ngoài ra, Sở NN-PTNT Lâm Đồng cũng đề nghị Trung tâm quản lý đầu tư và khai thác thủy lợi Lâm Đồng, rà soát các hợp đồng cho thuê tài sản, mặt bằng mà đơn vị đã ký kết với các tổ chức, cá nhân trong thắng cảnh quốc gia hồ Tuyền Lâm (12 hợp đồng với 11 tổ chức, cá nhân) để tiến hành các thủ tục thanh lý, chấm dứt hợp đồng.
 
C.PHONG