Sẽ ngừng thu tiền nước theo khối lượng tối thiểu vào kỳ điều chỉnh giá sắp tới

04:01, 07/01/2020

(LĐ online) - Sau khi Báo Lâm Đồng đăng tin "Đề nghị ngừng thu tiền nước theo khối lượng tối thiểu", Công ty CP Cấp nước và Xây dựng Bảo Lộc đã có thông tin phản hồi...

(LĐ online) - Sau khi Báo Lâm Đồng đăng tin “Đề nghị ngừng thu tiền nước theo khối lượng tối thiểu”, Công ty CP Cấp nước và Xây dựng Bảo Lộc đã có thông tin phản hồi. Theo Công ty, việc thu tiền nước theo khối lượng tối thiểu 4 m 3/ hộ/ tháng được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ. Sau đó, Nghị định 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 117; trong đó, có nội dung “Hủy bỏ quy định tại Khoản 2 Điều 42”. Đồng thời, Nghị định 142 cũng nêu rõ về xử lý chuyển tiếp như sau: “Đối với các đơn vị cấp nước đang thu tiền nước theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 117/2007/NĐ-CP được tiếp tục thực hiện đến khi điều chỉnh giá nước lần kế tiếp”. 
 
Theo Công ty CP Cấp nước và Xây dựng Bảo Lộc, hiện tại, Công ty đang thực hiện thu tiền nước theo Quyết định 42 của UBND tỉnh Lâm Đồng có hiệu lực từ tháng 9 năm 2011. Từ đó đến nay, quyết định về giá nước này vẫn đang được áp dụng và Công ty chưa thực hiện điều chỉnh giá nước nên việc thu tiền nước theo khối lượng tối thiểu vẫn được thực hiện theo Nghị định 117 là đúng quy định. Sắp tới, khi Công ty tiến hành điều chỉnh giá nước thì sẽ không tiếp tục thực hiện tính khối lượng nước tối thiểu 4 m 3, khách hàng sử dụng khối lượng nào thì thành toán khối lượng đó, không sử dụng thì không phải đóng tiền. 
 
ĐÔNG ANH