Tịch thu gần 117 m3 gỗ tròn, gỗ xẻ các loại

06:02, 26/02/2020

Thống kê 2 tháng đầu năm 2020, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện, xử lý 99 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, tịch thu gần 117 m3 tang vật gỗ tròn, gỗ xẻ các loại. 

 

Thống kê 2 tháng đầu năm 2020, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện, xử lý 99 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, tịch thu gần 117 m3 tang vật gỗ tròn, gỗ xẻ các loại. 
 
Cụ thể, Lâm Đồng đã xử lý hành chính 97 vụ, xử lý hình sự 2 vụ, thu nộp ngân sách gần 600 triệu đồng. 
 
So với cùng kỳ năm 2019, Lâm Đồng giảm cả 3 tiêu chí về số vụ vi phạm, diện tích và lâm sản thiệt hại do phá rừng với tỷ lệ lần lượt 14%, 72% và 76%. 
 
Trong đó riêng tháng 2/2020 so với tháng 2/2019, tình trạng phá rừng trên địa bàn Lâm Đồng giảm 6 vụ vi phạm (12%), diện tích gần 3 ha (92%) và hơn 237 m3 lâm sản thiệt hại (76%).
 
VŨ VĂN