Đam Rông: Gần 800 hộ dân di cư tự do vào từ phía Bắc

05:06, 22/06/2020

Theo thông tin từ Công an huyện Đam Rông, tính đến tháng 6/2020, trên địa bàn huyện có 789 hộ với trên 4.500 khẩu là dân di cư tự do từ phía Bắc vào sinh sống trên địa bàn.

Theo thông tin từ Công an huyện Đam Rông, tính đến tháng 6/2020, trên địa bàn huyện có 789 hộ với trên 4.500 khẩu là dân di cư tự do từ phía Bắc vào sinh sống trên địa bàn.
 
Đam Rông hiện có trên 4.500 khẩu là dân di cư tự do từ phía Bắc vào sinh sống
Đam Rông hiện có trên 4.500 khẩu là dân di cư tự do từ phía Bắc vào sinh sống
 
Trong đó, có 384 hộ với trên 2.200 nhân khẩu đã đăng ký thường trú; 108 hộ với 633 nhân khẩu đã đăng ký tạm trú. Hiện còn 297 hộ với trên 1.600 nhân khẩu chưa đăng ký thường trú, tạm trú. Số lượng dân di cư tự do vào địa bàn Đam Rông ngoài bà con dân tộc H’Mông là chủ yếu, chiếm đến 93,5% còn có bà con các dân tộc Dao, Nùng, Sán Chi, Mường. 
 
Các hộ dân di cư tự do từ phía Bắc vào hiện sinh sống chủ yếu ở các tiểu khu thuộc xã Liêng Srônh, thôn Dơng Glê (xã Phi Liêng), Thôn 4, 5 (xã Rô Men). Việc dân di cư tự do vào địa bàn huyện Đam Rông với số lượng lớn nhiều năm qua đã tạo nên áp lực lớn cho địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội cũng như đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
 
N.NGÀ - H.THẮM