Lâm Hà điều chỉnh vốn 3 dự án đầu tư công

06:05, 09/05/2022
Huyện Lâm Hà vừa đề xuất cơ quan thẩm quyền tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh nguồn vốn dự án công trình đầu tư công đã quyết toán hoàn thành trên địa bàn. Trong đó, điều chỉnh tăng nguồn vốn 2 dự án công trình, giảm nguồn vốn 1 dự án công trình. 
 
Cụ thể, Dự án nâng cấp đường giao thông nông thôn từ ĐT 725 vào ngã ba thôn Hang Hớt, xã Mê Linh với nguồn vốn sử dụng đất đã bố trí đến hết năm 2021 hơn 13,4 tỷ đồng. Đến nay, công trình này đã quyết toán hoàn thành, hiện còn thiếu hơn 1,2 tỷ đồng cần bổ sung. 
 
Tương tự, với nguồn vốn tập trung, Dự án đường giao thông nông thôn từ ngã ba Trần Quốc Toản đi xã Liên Hà đã bố trí 16 tỷ đồng đến hết năm 2021. Công trình này cần bổ sung hơn 1,1 tỷ đồng nguồn vốn còn thiếu sau khi quyết toán hoàn thành. 
 
Riêng Dự án đường giao thông nông thôn xã Liên Hà đi xã Đan Phượng cũng đã hoàn thành, quyết toán với tổng nguồn vốn bố trí 33 tỷ đồng, còn dư hơn 2,4 tỷ đồng.
 
MẠC KHẢI