Tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo bất động sản sai sự thật trên không gian mạng

02:08, 01/08/2022
Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc kiểm tra, xử lý trang mạng quảng cáo bất động sản, các đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân dưới hình thức cò mồi, môi giới bất động sản, Sở TTTT đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về quảng cáo, đăng tin sai sự thật trên không gian mạng liên quan đến bất động sản.
 
Theo đó, Sở TTTT đã thành lập Tổ Xử lý thông tin trên mạng để thường xuyên theo dõi, rà soát các website, fanpage, tài khoản facebook cá nhân... (liên quan đến việc quảng cáo và đăng tin về các dự án bất động sản tại Lâm Đồng) nhằm phát hiện và xử lý hành vi vi phạm. Theo đó, từ 1/1/2021 đến 30/6/2022, Sở TTTT đã phát hiện hơn 100 trường hợp vi phạm, đã ban hành 16 quyết định xử phạt vi phạm hành chính (9 tổ chức, 7 cá nhân), chuyển Sở TTTT các tỉnh 7 trường hợp vi phạm, tổng số tiền xử phạt hơn 282 triệu đồng.
 
Cùng với việc xử lý, Sở TTTT đã tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân khi tham gia các giao dịch bất động sản trên địa bàn, đặc biệt chú trọng tuyên truyền về các vụ việc, phương thức, thủ đoạn các đối tượng thường sử dụng; cảnh báo người dân chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức cò mồi, môi giới bất động sản, giao dịch bất động sản rủi ro (bất động sản không có nguồn gốc rõ ràng, hứa hẹn chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giới thiệu là các dự án nhưng thực tế không phải...) trên các phương tiện thông tin đại chúng...
 
Trong thời gian tới, Sở TTTT tiếp tục tăng cường công tác rà soát, phát hiện và xử lý vi phạm; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm thông tin liên quan đến bất động sản; tăng cường phối hợp với các cơ quan ngoài tỉnh, đặc biệt là Sở TTTT Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị thuộc Bộ TTTT truy tìm các chủ sở hữu có vi phạm nhiều, vi phạm lớn và xử lý nghiêm; kết hợp việc xử lý vi phạm với công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, đặc biệt sẽ công khai thông tin các tài khoản facebook, website vi phạm.
 
DIỄM THƯƠNG