Đà Lạt: Bắt buộc nhập thông tin căn cước công dân khi tiếp nhận hồ sơ

05:10, 13/10/2022
UBND TP Đà Lạt vừa có yêu cầu thực hiện thay đổi mật khẩu khi đăng nhập vào hệ thống dịch vụ công tỉnh Lâm Đồng và bắt buộc nhập thông tin CMND/CCCD của công dân khi tiếp nhận hồ sơ. 
 
Theo đó, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND các phường, xã chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công chức thay đổi mật khẩu tài khoản trên hệ thống iGate đối với các tài khoản đang sử dụng mật khẩu mặc định trước ngày 5/10/2022.
 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TP Đà Lạt khi tiếp nhận hồ sơ của công dân phải thực hiện nhập đúng, đủ thông tin CMND/CCCD để đồng bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia. Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại các phường, xã thực hiện nhập liệu đảm bảo 100% hồ sơ phát sinh và nhập đúng, đủ thông tin CMND/CCCD để đồng bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia.
 
SONG AN