Công ty Thủy điện Đại Ninh thực hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

06:11, 21/11/2022
Thực hiện chủ trương xã hội hóa nghề rừng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng của những đối tượng được hưởng lợi từ rừng hoặc có các hoạt động ảnh hưởng trực tiếp đến rừng, trong đó có nhà máy thuỷ điện, thời gian qua, Công ty Thủy điện Đại Ninh đã thực hiện tốt việc chi trả dịch vụ môi trường rừng theo các quy định. Và, sau 12 năm vận hành nhà máy thủy điện, công ty đã nộp tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng với tổng số tiền hơn 374 tỷ đồng.
 
Một góc hồ thủy điện Đại Ninh
Một góc hồ thủy điện Đại Ninh
 
Theo quy định, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cá nhân hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) như thủy điện, nước sạch, du lịch sinh thái, nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trong quá trình sản xuất hoặc các nhà máy phát thải khí CO2 phải chi trả dịch vụ môi trường rừng. Nguồn thu này được cơ cấu trong giá thành sản xuất, nộp ủy thác vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, để chi trả cho các chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đảm nhận trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng.
 
Công ty Thủy điện Đại Ninh chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1/10/2007; là một đơn vị hạch toán phụ thuộc trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (từ ngày 1/01/2013 là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Phát điện 1); trụ sở chính đóng trên địa bàn xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Hiện tại, công ty đang quản lý vận hành hệ thống công trình và Nhà máy Thủy diện Đại Ninh với công suất là 300 MW (2 tổ máy 150 MW). Sản lượng điện trung bình hàng năm theo thiết kế là 928 triệu kWh.
 
Trao đổi với chúng tôi, đại diện Công ty Thuỷ điện Đại Ninh cho biết, trong thời gian vừa qua, tuy còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng tập thể cán bộ, công nhân viên công ty đã nỗ lực vượt khó vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn trong trong sản xuất, an toàn vận hành hồ đập. Việc sử dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động và công tác đảm bảo xây dựng cảnh quan môi trường cũng được đơn vị quan tâm và đạt kết quả cao. Công ty luôn nâng cao quản trị doanh nghiệp, nỗ lực quản lý vận hành ổn định, an toàn và hiệu quả công trình thủy điện Đại Ninh; tối ưu hóa doanh thu và chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng suất lao động, nâng cao năng lực quản trị, nâng cao chỉ số hiệu quả hoạt động tổ máy, thực hiện Chương trình Thực hành tiết kiệm - chống lãng phí; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, áp dụng các thành tựu công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Từ đầu năm đến nay, công ty đã sản xuất được 1.064 triệu kWh, đạt 137% sản lượng kế hoạch Tổng Công ty giao. Các chỉ tiêu khác đều đạt kế hoạch và ước thực hiện đạt theo kế hoạch năm.
 
Hoạt động sản xuất có hiệu quả, đơn vị còn thực hiện tốt chính sách chi trả DVMTR theo quy định. Trong 10 tháng đầu năm, công ty đã nộp vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng số tiền 50,09 tỷ đồng, kế hoạch đã đăng ký nộp phí DVMTR tỉnh Lâm Đồng năm 2022 là 25,485 tỷ đồng. Định kỳ, công ty tự kê khai số tiền DVMTR phải chi trả ủy thác vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng theo đúng các biểu mẫu thực hiện thí điểm chi trả DVMTR do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành. Thực hiện công tác bảo trì và vận hành các tổ máy hợp lý, hạn chế nước xả thừa qua đập tràn nhằm khai thác sản lượng điện tối đa.
 
Trong hơn 12 năm qua, Công ty Thuỷ điện Đại Ninh luôn thực hiện việc chi trả tiền DVMTR đầy đủ và đúng hạn cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng và đã chi trả tổng số tiền là hơn 374 tỷ đồng. Đại diện công ty cho biết, việc chi trả DVMTR đem lại lợi ích bền vững cho không chỉ Nhà máy Thủy điện Đại Ninh mà còn đóng góp nguồn tài chính trong việc bảo vệ và phát triển hệ sinh thái rừng, bảo vệ tài nguyên nước. Trong thời gian tới, Công ty Thủy điện Đại Ninh cam kết sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc kê khai thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng đúng quy định hiện hành.
 
NGUYỄN NGHĨA