Mật độ chăn nuôi không quá 0,8 đơn vị/ha đất nông nghiệp

06:11, 01/11/2022
Theo quyết định ban hành mới đây của UBND tỉnh, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030 đạt mật độ chăn nuôi trung bình không quá 0,8 đơn vị/ha đất nông nghiệp, tương ứng với 687.730 vật nuôi trên 909.805 ha đất nông nghiệp. 
 
Cụ thể, mật độ chăn nuôi trung bình 0,8 - 1 đơn vị/ha đất nông nghiệp tại 8 huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên; từ 0,1 - 0,5 đơn vị/ha đất nông nghiệp tại 2 huyện Lạc Dương, Đam Rông và 2 thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc. 
 
Trong đó, số lượng vật nuôi trên diện tích nông nghiệp chiếm nhiều nhất ở 2 huyện Di Linh (121.380 con, 151.200 ha); Bảo Lâm (112.150 con, 136.300 ha); chiếm ít nhất tại thành phố Đà Lạt (3.180 con, 33.310 ha).
 
VŨ VĂN