Chuyển đổi mục đích sử dụng gần 10,2 ha rừng để mở rộng đèo Prenn

01:01, 06/01/2023
UBND tỉnh vừa phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng gần 10,2 ha rừng để đầu tư nâng cấp, mở rộng đèo Prenn, TP Đà Lạt.
 
Cụ thể, vị trí chuyển đổi sang đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp tại lô 1, khoảnh 6, 7, 8, 11, 12, Tiểu khu 266A; lô 1, khoảnh 4, 5, Tiểu khu 267A; lô 4, 5, khoảnh 1; lô 1, 2, khoảnh 5, 9, Tiểu khu 266B thuộc địa giới hành chính Phường 3, TP Đà Lạt. 
 
Nguồn gốc hình thành thành 10,2 ha chuyển đổi mục đích sử dụng là rừng tự nhiên núi đất, tổng số 1.165 cây, trữ lượng gỗ hơn 1.343 m 3
 
UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Ban Quản lý rừng Lâm Viên, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm phối hợp với UBND TP Đà Lạt lập hồ sơ, thủ tục, giám sát quá trình khai thác tận dụng lâm sản trên diện tích gần 10,2 ha rừng sau khi được phê duyệt chuyển đổi sang mục đích khác nói trên.
 
MẠC KHẢI