Đạ Huoai: Truyền dạy cồng chiêng cho 30 thanh niên dân tộc Mạ

QUỲNH UYỂN 06:27, 11/01/2023

Trong 20 ngày từ 21/12/2022 - 10/1/2023, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng phối hợp cùng UBND huyện Đạ Huoai tổ chức lớp truyền dạy cồng chiêng cho 30 thanh niên người dân tộc Mạ đang sinh sống tại 2 xã Đạ P’loa và Đoàn Kết.

Tham dự lớp học, các học viên được các nghệ nhân K’Tơng, K’Lon, K’Tông, K’Tiểu truyền dạy những kiến thức cơ bản về cồng chiêng, các điệu thức và kỹ thuật đánh chiêng; nhịp điệu tiếng chiêng, kỹ năng diễn tấu cồng chiêng, cách thức diễn tấu các bài bản chiêng cổ truyền của người Mạ, trình diễn một số bài chiêng đi kèm để với các bài hát, các làn điệu dân ca, dân nhạc thường được dùng trong các dịp lễ hội, nghi thức cúng tế về vòng đời, mùa màng.

Bên cạnh đó, các nghệ nhân cao tuổi còn truyền dạy các nhạc cụ dân tộc của người Mạ thường diễn tấu, hòa tấu cùng cồng chiêng như đàn tre, khèn bầu, khèn môi, kèn sừng trâu...

Lớp học là dịp để lớp nghệ nhân đi trước trao truyền vốn di sản văn hóa cho thế hệ trẻ tiếp nối để di sản Không gian văn hóa cồng chiêng không bị mai một.