CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT LÂM ĐỒNG LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2023 - 2028:
Tượng đài Trường Sa

VŨ ĐÌNH CẢNH 06:23, 09/02/2023

Lính Trường Sa về với Trường Sa Hành trang theo biển, trời 
             bão lửa 
Đồng đội ông cây đời tích nhựa 
Gỗ hóa trầm sắt, thép 
             từng thua

Bên sóng gầm nạng gõ nhặt thưa Thẩm thấu đảo địa tầng đất, đá Phần thân thể khuyết, tròn biến hóa Thành lương tri Tổ quốc, 
             quê hương

Ơi Trường Sa trăm mến, 
ngàn thương 
Ông lặng nói với người 
              ở lại
Bóng trùm, tỏa sóng, ghềnh, bờ, bãi 
Ngàn, muôn năm tạc đảo, sinh tồn

Bức tượng đài điểm nhấn hoàng hôn 
Lấp lánh tỏa tinh thần dân tộc
Ông nhắc nhớ chúng tôi bài học Quyết giữ gìn biển, đảo Việt Nam.