Bức tranh quê

THI PHONG 04:15, 16/03/2023

Đường quê vắng vẻ lối về
Vẫn cây vẫn cỏ bờ tre vắng rồi
Đêm khuya vắng tiếng ru hời
Trưa hè như vắng tiếng mời chè xanh
Vắng cha còn chú còn anh
Vẫn rằm vẫn giỗ đã thành lệ xưa
Miếng trầu thắm đượm vắng thưa
Bạn bè nâng chén cò cưa khứ hồi 
Có răng nói rứa mà thôi 
Nhớ thời xa vắng cái thời trẻ thơ
Trăm năm núi vắng ngắt chờ
Nghìn năm vắng lặng sông lờ lững trôi 
Với quê ta vắng lâu rồi 
Với ta quê vẫn bồi hồi trong ta...