Tưởng nhớ một nhà thơ

UÔNG THÁI BIỂU 05:44, 23/03/2023

Sát nơi ông từng sống họ xây những biệt phủ xa hoa
một thế giới ngồn ngộn vật chất
Từ túp lều bên mép hồ
ông xây những câu thơ
trên nền móng sự thật

 

Ông xây cái đẹp vĩnh cửu của ngôn từ
với sức sống lẫm liệt
vượt qua thời gian
vượt qua không gian

 

Trong lầu ngóng sóng không có két sắt
Hay tủ rượu in nhãn mác Tây, Tàu
chỉ có những chiếc cần câu cũ
và sách
những giá trị không hạn hữu như tiền, như rượu

 

Đời ông và thơ ông là một
nhưng ông mất
thơ còn
Những câu thơ vẫn mỗi ngày xếp hàng viếng ông
lặng lẽ, trật tự và đẹp
vẻ đẹp của ngôn từ lộng lẫy

 

Ông, nhà thơ…