Hoa tường vy dưới hiên nhà

NGUYỄN TẤN ON 05:46, 06/04/2023

Tháng Tư dốc đứng reo mừng
Thơm Đà Lạt nhớ trong từng hạt sương
Buổi về - nghe lá xanh vườn
Cành căng trái chín tơ vương nụ hồng
Lăn xuống đồi những quả thông
Nắng qua phố nhỏ cũng trồng cây si
Ơi em - ngõ tuổi dậy thì
Tiếng thạch cầm chảy ướt mi chiều tà
Từ em khóc buổi chia xa
Cầm tay Đà Lạt hôn Đà Lạt say
Tháng Tư đỏ vạt nắng bay
Vầng mây đắm đuối buốt tay ngón gầy
Tiếng chim chạm một vết trầy
Hàng cây không gió mà đầy giọt rung
Gui-tar chầm chậm đêm chùng
Tháng Tư điệp điệp trùng trùng tháp hoa
Con đường Hoàng Diệu ai qua
Cam Ly thác bỗng vỡ òa bụi mưa
Hoa tường vy dưới hiên xưa
Ta nghiêng vai xuống cho vừa yêu thương.