Những dòng sông mùa hè

NGUYỄN THÁNH NGÃ 05:30, 20/04/2023

Mùa hè,
Những cơn mưa vỗ về
Mặt đất cằn khô

Nhớ vô bờ
Làn môi hoa phượng đỏ
Hôn vào tiếng ve ngân...

Nếu em bắt đầu yêu
Thì mùa hè là những cơn giông
Nếu em bắt đầu nhớ
Thì mùa hè dâng nước con sông...

Oằn nặng phù sa,
Dòng sông vất vả
Cuốn đục trong về nơi quá khứ
Đó là chân trời
Gạch nối quê hương...

Người ra đi để nhớ về người
Ai thương hơn ai
Ai nhớ hơn ai
Vết dấu chân chim trên đồng
Vết nứt trong lòng hay vết nứt dòng sông...

Mùa hè tan ra cơn mộng
Những dòng sông quay về trầm tưởng
Lẻ loi cánh chim...