Lá chuối che đầu

HẢI ĐƯỜNG 00:41, 11/02/2024

Mưa thưa lá chuối che đầu
ngõ quê thắt mở nàng dâu thẹn thùng


Mưa mau chẳng dám che chung
thương chàng ướt áo ngập ngừng đón đưa


Nón cô dâu quạt ngang trưa
bao nhiêu là gió vẫn thừa chân tay


Nếu không sấm chớp chiều nay
tiêu gì cho hết cái ngày đầu tiên


Ngày đầu cô Tấm thảo hiền
hạt mưa sau khóe mắt huyền long lanh...


Bao năm nón trắng để dành
nghiêng tàu lá chuối che anh lối về.