Về đi em

THANH DƯƠNG HỒNG 00:08, 14/03/2024

Sao em đi mãi. Chẳng về?
Rừng thông thắp nến bên hè nắng nghiêng
Đông tàn, xuân nhạt. Tháng Giêng…
Hoa lưu ly nở tím triền dốc xanh
Về đi em. Về với anh
Bát bún riêu vẫn để dành thơm hương
Ly cà phê những chiều sương
Cũng rưng rưng nhớ, cũng buồn. Chẳng rơi
Một đàn chim bay ngang trời
Lạc nhau, gọi bạn rối bời thinh không
Đợi chờ em cả mùa đông
Tàn xuân, chớm hạ… Lửa lòng vẫn nguyên
Về Đà Lạt. Về đi em!...