Cát Tiên: Mở lớp truyền dạy thổi khèn, múa khèn cho đồng bào dân tộc H’Mông

H.SA 05:43, 14/05/2024

Vừa qua, tại xã Nam Ninh, huyện Cát Tiên, Sở Văn hóa - Thể thao và Du Lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND huyện Cát Tiên tổ chức khai mạc lớp truyền dạy thổi khèn, múa khèn cho đồng bào dân tộc H’Mông.

Trong thời gian 20 ngày, các học viên là người dân tộc H’Mông ở thôn Ninh Trung, xã Nam Ninh sẽ được các nghệ nhân tại địa bàn trực tiếp hướng dẫn, giới thiệu về ý nghĩa của khèn, sáo trong đời sống của đồng bào dân tộc H’Mông; cách sử dụng khèn, sáo, kỹ năng thổi và biểu diễn múa khèn; tập luyện và biểu diễn thổi, múa thành thạo được 3 bài múa cơ bản của đồng bào H’Mông như: Múa khèn giao lưu về tình bạn, Múa khèn các điệu nhảy khèn truyền thống và Múa khèn vui trong ngày cưới (đón, rước dâu, cúng nhà). Lớp truyền dạy là một trong những hoạt động triển khai thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.