Về Đà Lạt

NGUYỄN HOÀNG LONG 00:03, 06/06/2024

Mình về Đà Lạt thôi em
Về... nghe gió núi thổi mềm tháng năm
Để quên nhớ những xa xăm
Để ngắm mây trắng ngủ nằm Xuân Hương
Về... quanh co những con đường
Bàn chân gấp mở yêu thương cuộc đời
Về... cho mưa nhẹ tiếng rơi
Cho chè bật búp, hoa tươi trổ mầm
Vạn Thành, Đa Phú, Tuyền Lâm
Lạc Dương, Cầu Đất, tần ngần Núi Voi...
Về... đưa nhau vượt núi đồi
Để nghe nắng lại hát lời hồi sinh
Để từ bất tận lặng thinh
Hương cà phê vẫn trọn tình như xưa.