Đạ Tẻh: Mở lớp truyền dạy cồng chiêng cho đồng bào dân tộc thiểu số

HOÀNG SA 13:52, 04/07/2024

(LĐ online) - Ngày 4/7, tại xã Mỹ Đức, UBND huyện Đạ Tẻh mở lớp truyền dạy cồng chiêng cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Các nghệ nhân tham gia trình diễn cồng chiên tại lễ khai mạc.
Các nghệ nhân tham gia trình diễn cồng chiêng tại lễ khai mạc

Tham gia lớp học có 24 học viên là con, em đồng bào dân tộc Mạ, K’Ho sinh sống tại xã Mỹ Đức, có độ tuổi từ 15 đến 35. Các học viên sẽ được các nghệ nhân có am hiểu về cồng chiêng, hiểu biết về kỹ thuật thực hành truyền dạy.

Mở lớp truyền dạy cồng chiêng cho đồng bào dân tộc thiểu số được UBND huyện Đạ Tẻh tổ chức nhằm trao truyền lại những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng về cồng chiêng cho thế hệ trẻ góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá cồng chiêng của đồng bào dân tộc thiểu số Mạ, K’Ho trên địa bàn huyện; nâng cao nhận thức cho nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo tồn không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên.

Các học viên tham gia lớp truyền dạy cồng chiêng.
Các học viên tham gia lớp truyền dạy cồng chiêng

Đồng thời, xây dựng và phát triển nguồn nghệ nhân cồng chiêng của đồng bào dân tộc Mạ, K’Ho tạo nguồn nhân lực trẻ, ổn định làm lực lượng nòng cốt trong việc tổ chức, tham gia các hoạt động văn hoá truyền thống của địa phương cũng như của tỉnh, góp phần phát triển dịch vụ - du lịch, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.