Lãng mạn 4.0

07:10, 03/10/2019

Lãng mạn 4.0

Rớt đài những thành quách đền đài
 
rớt những đám mây huyền vi ánh sáng
 
rớt những bộ óc khổng lồ sẽ lui về khu vườn yên tĩnh
 
người máy làm thơ
 
người máy vẽ tranh
 
tranh chẳng cần trường phái
 
thơ chẳng cần trái tim
 
 
Trời hòa vào đất
 
đất bật lên trời
 
sông à sông ơi
 
bùn non ru chòm sao sớm
 
 
Xóa nhòa mọi ranh giới
 
mọi chuyển động như đang đứng im
 
trước trận bão ngôn từ:
 
lãng mạn “BỐN - CHẤM - KHÔNG”*
 
 *4.0 - Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
 
HẢI ĐƯỜNG