Nhớ đèo nghiêng nửa vầng trăng

05:10, 24/10/2019

Nhớ đèo nghiêng nửa vầng trăng

Ngược mười cây số cheo leo
 
Gặp thành phố trẻ gió reo đỉnh đèo
 
 
Xưa yêu mấy núi cũng trèo
 
Nay yêu cao mấy tầng đèo cũng băng
 
 
Nhớ đèo nghiêng nửa vầng trăng
 
Mưa trơn mây giữ thăng bằng nhẹ bay
 
 
B'Lao xưa - Bảo Lộc nay
 
Vực sâu hun hút đong đầy khói sương
 
 
Ước gì gói trọn nhớ thương
 
Thỏa tình đèo thức vấn vương đợi chờ
 
 
Đón người lên xứ mộng mơ
 
Trao câu lục bát - ngọt bờ môi đêm
 
 
Bảo Lộc - ánh mắt bén duyên
 
Người ơi, người ở - lửa nhen đừng về!
 
LỆ BÌNH