Dắt chiều qua phố

06:01, 20/01/2020

Dắt chiều qua phố

Ta dắt chiều qua phố
Chiều đỏng đảnh không đi
Nắng vàng như rót mật
Đành rót chiều vào thơ.
 
Ta dắt chiều qua phố
Gặp em đang đợi chờ
Gió nói gì với lá
Khăn voan choàng hững hờ.
 
Ta dắt chiều qua phố
Người trẩy hội chen chân
Nhìn vạn người qua lại
Tim gõ nhịp lâng lâng.
 
Mây trời còn lãng đãng
Chiều mải mê cùng xuân
Bước chân ta chầm chậm
Nắng vàng cũng bâng khuâng.
 
TỪ DẠ LINH