Đêm Hàng Dương

07:01, 01/01/2020

Đêm Hàng Dương

Sắp nửa khuya rồi Hàng Dương chưa ngủ
nghĩa trang sáng trưng đèn, thị xã vẫn còn đông
tôi cùng em cùng đoàn người tứ xứ
hò hẹn về thăm mảnh đất thành đồng
 
Côn Đảo xanh, biển bốn bề xanh sóng
vỗ ngày đêm như tiếng mẹ ru hời
cánh tay đại dương quạt từng cơn gió lộng
hai vạn người con hãy yên nghỉ... à ơi...
 
Đêm Hàng Dương cuối thu chừng se sắt
người nhẹ bước bên người bên lối cỏ non
tôi sợ chân mình vô tình giẫm lên mộ khuất
mỗi tấc đất nơi đây còn nhiều lắm cốt hồn
 
Đêm Hàng Dương khói hương trầm mặc
người cõi âm như linh hiển hiện về
em khấn nguyện điều chi mà đất trời im phắc
phải mong non nước yên bình, no ấm mọi miền quê.
 
TÚY TÂM