Ví như

06:02, 13/02/2020

Ví như

(Cho HP)
 
Mỗi năm có những bốn mùa
Ví như tất cả bốn mùa. Đều xuân!
 
Cuộc đời ví mãi thanh tân
Tươi non “như cặp môi gần”. Lứa đôi!(*)
 
Thời gian ví thể ngừng trôi
Đời người sống mãi cái thời mê say!...
 
Mỗi mùa ví cả xuân đầy
Mỗi ngày đều cả là ngày...
Tình nhân!
 
* Ý thơ của nhà thơ Xuân Diệu.
 
THANH DƯƠNG HỒNG