Ngang qua mùa hạ

06:06, 14/06/2020

Ngang qua mùa hạ

 

Ảnh: Phạm Anh Dũng
Ảnh: Phạm Anh Dũng
 
Về bên thềm cũ, trường xưa
 
dường như mùa hạ mới ùa ngang qua
 
rơi theo giọt nắng ngọc ngà
 
là đôi mắt biếc nhìn ta nhíu mày...
 
nhớ ai một nỗi thật dài
 
níu gần khoảng cách những phôi phai mùa
 
phượng buông từng cánh lưa thưa
 
nép vào trang vở ngỡ vừa chạm tay
 
tôi tìm quanh quất đâu đây
 
tiếng ve ngày cũ rủ bầy liên ngân...
 
trời ơi, tin không thiên thần
 
cái tên hai đứa in hằn thân cây?!
 
HỒ THẾ SINH