Thành lập Đoàn Nghệ thuật dân tộc Nam Tây Nguyên

06:06, 06/06/2020

Sau khi thành lập Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Lâm Đồng thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch trên cơ sở sáp nhập 2 đơn vị Trung tâm Văn hóa tỉnh và Đoàn Ca múa nhạc Lâm Đồng, Trung tâm VHNT đã tiến hành kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy tổ chức với 3 phòng và 1 đoàn nghệ thuật. 

Sau khi thành lập Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Lâm Đồng (VHNT) thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch trên cơ sở sáp nhập 2 đơn vị Trung tâm Văn hóa tỉnh và Đoàn Ca múa nhạc Lâm Đồng, Trung tâm VHNT đã tiến hành kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy tổ chức với 3 phòng và 1 đoàn nghệ thuật. 
 
Theo đó, Đoàn Nghệ thuật dân tộc Nam Tây Nguyên thuộc Trung tâm VHNT tỉnh ra đời có nhiệm vụ biểu diễn nghệ thuật ca, múa, nhạc chuyên nghiệp phục vụ Nhân dân các dân tộc trong và ngoài tỉnh, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh; sưu tầm, cải biên, chế tác nhạc cụ dân tộc, gìn giữ, khơi dậy và phát triển vốn văn hóa nghệ thuật dân gian của đồng bào các dân tộc Lâm Đồng thông qua các tiết mục ca, múa, nhạc, kịch và các loại hình nghệ thuật khác. 
 
Ông Hoàng Mạnh Tiến - Giám đốc Trung tâm VHNT tỉnh cho biết: Với đội ngũ 26 cán bộ, diễn viên vững vàng về chuyên môn, tâm huyết với nghề, Đoàn tiếp tục dàn dựng nhiều chương trình biểu diễn đặc sắc có nội dung phong phú, giá trị nghệ thuật cao, phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thời gian tới, Đoàn sẽ tích cực nghiên cứu, sưu tầm chất liệu ca múa nhạc truyền thống; bảo tồn và phát huy chất lượng nghệ thuật dân gian của đồng bào các dân tộc bản địa (Mạ, K’Ho, Churu…) để đưa lên sân khấu chuyên nghiệp, phục vụ Nhân dân, giao lưu nghệ thuật với tỉnh bạn, đồng thời quảng bá nét đẹp văn hóa, hình ảnh quê hương, con người Lâm Đồng.  
 
THÁI AN