Cỏ

07:01, 01/01/2022
Vẫn tươi non là cỏ
Cỏ hiền lành như gió tháng ba
Sức xanh như là cỏ
Cỏ miên man đầy ắp sân nhà
 
Em có một tình yêu như cỏ
Dâng men say dù nắng cạn ngày
Anh có một trái tim khát cháy
Đập vô hồi như chỉ có hôm nay
 
Ai bảo cỏ chìa may
Vô tình níu chân lữ thứ?
Tôi dám chắc sông Hương còn bến Ngự
Thạch xương bồ vẫn in bóng Huyền Trân!...
 
NGUYỄN XUÂN NGỌC