Bảo Lâm: Bế giảng lớp truyền dạy diễn tấu nghệ thuật cồng chiêng

04:07, 28/07/2022
Tại xã B’Lá, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bảo Lâm phối hợp với UBND xã B’Lá vừa tổ chức bế giảng lớp truyền dạy cách diễn tấu nghệ thuật cồng chiêng cho 24 học viên người bản địa đang sinh sống trên địa bàn xã.
 
Trong thời gian 20 ngày, 24 học viên đã được các nghệ nhân cồng chiêng hướng dẫn các kỹ năng cầm chiêng, tấu chiêng, các bài chiêng, điệu chiêng thường sử dụng trong các lễ hội truyền thống của người bản địa Tây Nguyên; qua đó, giúp các học viên trẻ chưa biết sử dụng cồng chiêng có kỹ năng để diễn tấu cồng chiêng. Kết thúc khóa học, hầu hết các học viên đã có thể đánh được những bài chiêng cơ bản để phục vụ trong các lễ hội, sinh hoạt văn hóa cộng đồng.
 
Việc mở lớp truyền dạy cách diễn tấu nghệ thuật cồng chiêng cho thế hệ trẻ người bản địa Tây Nguyên là một trong những hoạt động thiết thực, góp phần vào việc duy trì, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa cồng chiêng.
 
TRIỀU KA