Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng: Tiến hành Đại hội từ cơ sở

06:07, 21/07/2022
Tiến tới Đại hội lần thứ VI Hội Văn học - Nghệ thuật (VHNT) Lâm Đồng, nhiệm kỳ (2022 - 2027), từ cuối tháng 7 đến hết tháng 8/2022, các chi hội văn học nghệ thuật sẽ tiến hành đại hội cơ sở.
 
Theo đó 12 chi hội trực thuộc gồm các chi hội chuyên ngành: Văn học, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Âm nhạc, Văn nghệ dân gian, Văn học - nghệ thuật các dân tộc thiểu số và các chi hội địa phương: Bảo Lộc, Đạ Tẻh, Lâm Hà, Đức Trọng, Di Linh, Đơn Dương với 272 hội viên văn nghệ sĩ sẽ tiến hành đại hội theo kế hoạch của Hội VHNT Lâm Đồng. Qua đó, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ qua (2017 - 2022), đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới; đánh giá thực trạng, kết quả thực hiện nghị quyết, nêu rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, giải pháp thiết thực, khả thi, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng chi hội; nghiêm túc kiểm điểm Ban Chấp hành trên tinh thần phê bình và tự phê bình. 
 
Đến nay, công tác chuẩn bị văn kiện đại hội được các chi hội chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng từ khâu dự thảo chi tiết đến tổ chức lấy ý kiến, tiếp thu hoàn thiện văn kiện, xây dựng các chỉ tiêu mang tính khả thi cao. Về công tác chuẩn bị nhân sự, các chi hội đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội, xây dựng và hoàn thiện dự kiến nhân sự theo đúng phương hướng, quy trình, đảm bảo chặt chẽ, kỹ lưỡng, đúng nguyên tắc, dân chủ, khách quan, đủ số lượng, chất lượng.
 
Chi hội VHNT Đạ Tẻh vinh dự được chọn tiến hành đại hội điểm diễn ra vào ngày 29/7; kết thúc là đại hội Chi hội VHNT Đơn Dương sẽ diễn ra ngày 28/8. Việc thực hiện đại hội từ cơ sở là tiền đề vững chắc để tổ chức thành công Đại hội Hội VHNT Lâm Đồng lần thứ VI (2022 - 2027) dự kiến tổ chức vào giữa tháng 12/2022. 
 
Q.UYỂN