Khi thầy online

07:11, 17/11/2022
Dạy thứ Bảy rồi giảng luôn Chủ nhật
Đầu tuần thầy rảnh rỗi viết lai rai
Hết cô vi nhưng vẫn giảng online
Không cầm phấn ngứa tay thơ nhiều thật...
 
Thầy chấp nhận giảng bài ngày Chủ nhật
Để cả tuần học viên dạy online
Đóng vai cô lên lớp sáng thứ Hai
Đến thứ Bảy em đóng vai trò nhỏ...
 
Thương cô giáo hai vai còn nặng nợ
Thầy em-xi trò cũng cố gắng nghe
Vào tai này chữ lọt khỏi tai kia 
Có tí tuổi ráng theo dù bải hoải...
 
Tháng Mười một nghĩ sao thì nói vậy
Học suốt đời lúc nào được nghỉ ngơi
Thầy giảng xong lọ mọ diễn chút chơi
Chơi thơ thật đợi học trò thứ Bảy...
 
THI PHONG