Đạ Huoai: Khai mạc lớp truyền dạy cồng chiêng năm 2022

03:12, 05/12/2022
Huyện Đạ Huoai vừa tổ chức khai mạc lớp truyền dạy cồng chiêng cho đồng bào dân tộc Châu Mạ, K’Ho tại 2 xã Đạ Ploa và Đoàn Kết.
 
Tham gia lớp truyền dạy có 30 học viên, trong đó, xã Đạ Ploa 18 học viên, xã Đoàn Kết 12 học viên. Các học viên được nghệ nhân K’Tơn ở Thôn 5, xã Đạ Ploa truyền dạy với các bài chiêng như: Mừng lúa mới, lễ hội đâm trâu, lễ trỉa lúa, lễ tuốt lúa.
 
Đại diện lãnh đạo xã Đạ Ploa cho biết sẽ xây dựng các đội cồng chiêng giỏi nhằm góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa cồng chiêng các dân tộc Tây Nguyên.
 
Đ. DŨNG