Media

https://youtu.be/LKkWzJCxmmc

Trích phát biểu của đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Trích phát biểu của đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
06:05, 18/05/2020