Multimedia

Nhiều điểm sạt lở dọc Quốc lộ 27C
Nguyễn Nghĩa – Võ Trang 18:49, 14/09/2023