Cát Tiên: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

HOÀNG SA 19:28, 31/01/2023

(LĐ online) - Ngày 31/1, UBND huyện Cát Tiên tổ chức Lễ tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Đại diện lãnh đạo huyện Cát Tiên trao tặng khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2022
Đại diện lãnh đạo huyện Cát Tiên trao tặng khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2022

Năm 2022, công tác thi đua, khen thưởng của huyện Cát Tiên luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, HĐND, UBND; được sự phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, sự nỗ lực tích cực của các cấp, các ngành, các đơn vị, doanh nghiệp, các thành phần kinh tế, qua đó tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân. 
Để các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Cát Tiên phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, UBND huyện tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật Thi đua, khen thưởng 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 
Qua đó, nhận thức của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về công tác thi đua, khen thưởng đã được nâng lên đáng kể, hiểu rõ nội dung các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, chú trọng gắn phong trào thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  
Việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ; các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và giai đoạn. Đồng thời, huyện Cát Tiên đã chủ động xây dựng các văn bản chỉ đạo, phát động phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện; tổ chức phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua; sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và bình xét khen thưởng. 
Trên cơ sở đó, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương vận dụng, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, phát động và triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng một cách chủ động, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả.
Kết quả, trong năm 2022, huyện Cát Tiên đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Cát Tiên vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cùng “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới". UBND tỉnh công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 7 tập thể; tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc năm 2021; tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua; tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 17 cá nhân, gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.
Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đối với 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2021. UBND tỉnh công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh đối với 1 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2019-2021 và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm học 2019-2020 đến năm học 2021-2022. 
Bên cạnh đó, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022; công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022; tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022.
Nhân dịp này, UBND huyện Cát Tiên cũng đã trao tặng các Bằng khen của UBND tỉnh; trao tặng Giấy khen của UBND huyện cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022.