CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2022, PHÁT ĐỘNG THI ĐUA NĂM 2023:
Tạo động lực từ các phong trào thi đua

VIẾT TRỌNG 06:05, 28/02/2023

Được tổ chức rộng khắp trong các lĩnh vực, các cấp, các ngành trên địa bàn, bám sát các nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh đã thực sự là động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh hàng năm.

Việc những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền Lâm Đồng luôn sâu sát cơ sở, lắng nghe và kịp thời chỉ đạo giải quyết công việc đã lan tỏa tinh thần, trách nhiệm nêu gương trong toàn hệ thống chính trị tại địa phương. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh xem xét, đánh giá quá trình hoàn thiện, đưa vào sử dụng Dự án Hồ Đạ Sị (Cát Tiên). Ảnh: Khánh Phúc
Việc những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền Lâm Đồng luôn sâu sát cơ sở, lắng nghe và kịp thời chỉ đạo giải quyết công việc đã lan tỏa tinh thần, trách nhiệm nêu gương trong toàn hệ thống chính trị tại địa phương. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh xem xét, đánh giá quá trình hoàn thiện, đưa vào sử dụng Dự án Hồ Đạ Sị (Cát Tiên). Ảnh: Khánh Phúc

DUY TRÌ TĂNG TRƯỞNG 

Với phương châm “Phát huy cao độ tinh thần đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, nêu gương, dám nghĩ, dám làm, biến thách thức thành cơ hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”, Lâm Đồng trong năm 2022 dù đối mặt nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng vẫn đạt được những thành tích nổi bật, hoàn thành nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó có nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức so với kế hoạch.

Cụ thể, tổng sản phẩm trong nước GRDP tăng 12,09%; GRDP bình quân đầu người đạt 77,7 triệu đồng; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 13.382,5 tỷ đồng, bằng 121,7% dự toán địa phương, tăng 21,6%; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 886,7 triệu USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ.

Trong lĩnh vực kinh tế, ngành Nông nghiệp Lâm Đồng đạt mức tăng trưởng trên 5%, tương ứng với tổng sản phẩm gần 40 nghìn tỷ đồng; giá trị sản xuất bình quân toàn tỉnh 206 triệu đồng/ha/năm, tăng 2,4% so với năm 2021. Toàn tỉnh có 65.308 ha ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, tăng 3,48% so với năm 2021, tương ứng 21,8% diện tích canh tác toàn tỉnh. Chăn nuôi, thủy sản tiếp tục phát triển; công tác giữ rừng được tăng cường, tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt khoảng 55%.

Sản xuất công nghiệp phục hồi và tăng trưởng so với giai đoạn trước dịch COVID-19; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đều tăng; du lịch phục hồi mạnh mẽ, tổng lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng khoảng 7 triệu lượt (tăng 3,4 lần so với năm 2021); khách qua lưu trú 5,5 triệu lượt (tăng 3 lần so với năm 2021). Cùng đó, các công trình, dự án giao thông trọng điểm như cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương được HĐND tỉnh quyết nghị chủ trương đầu tư. Các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng được thực hiện tốt theo kế hoạch; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Tỉnh ủy trong năm đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm các nghị quyết, quyết định của Trung ương, của tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, sự kiện chính trị của đất nước, địa phương. Lâm Đồng cũng sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ một số sở, ngành theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tham gia giám sát cơ quan nhà nước, phản biện xã hội, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh.

Việc những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền Lâm Đồng luôn sâu sát cơ sở, lắng nghe và kịp thời chỉ đạo giải quyết công việc đã lan tỏa tinh thần, trách nhiệm nêu gương trong toàn hệ thống chính trị tại địa phương.
Trong ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp kiểm tra khu vực quy hoạch xây dựng khu nhà ở xã hội tại TP Bảo Lộc. Ảnh: Khánh Phúc
Việc những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền Lâm Đồng luôn sâu sát cơ sở, lắng nghe và kịp thời chỉ đạo giải quyết công việc đã lan tỏa tinh thần, trách nhiệm nêu gương trong toàn hệ thống chính trị tại địa phương. Trong ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp kiểm tra khu vực quy hoạch xây dựng khu nhà ở xã hội tại TP Bảo Lộc. Ảnh: Khánh Phúc

THỰC HIỆN TỐT CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA

Với phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, tỉnh đã có các biện pháp, giải pháp cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, người dân, người yếu thế bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cũng như sự đồng thuận của người dân, trong năm 2022, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiểm soát, tạo điều kiện vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội.

Trong Phong trào thi đua “Cùng cả nước, Lâm Đồng chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM) ”, mục tiêu đặt ra là được công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trước năm 2025. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 107/111 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; có 40 xã NTM nâng cao, trong đó có 14 xã NTM kiểu mẫu. Có 5 huyện gồm Đơn Dương, Đức Trọng, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Lâm Hà đã được công nhận đạt chuẩn NTM cấp huyện; TP Đà Lạt và Bảo Lộc đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Hiện nay, các huyện và thành phố cũng như các xã trong tỉnh đang thực hiện rà soát, đánh giá để củng cố và phấn đấu đạt các tiêu chí về NTM giai đoạn 2021-2025.

Với Phong trào thi đua “Cùng cả nước, doanh nghiệp Lâm Đồng hội nhập và phát triển”, Lâm Đồng đã có các giải pháp đồng bộ tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh sau khi đại dịch COVID-19 trên địa bàn cơ bản được kiểm soát; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công khai, minh bạch, bình đẳng để thu hút đầu tư; khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo; thực hiện có hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để trợ giúp các doanh nghiệp phát triển; khuyến khích hình thành các doanh nghiệp lớn, các thương hiệu mạnh; tập trung phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số, chất lượng và trình độ quản trị, kinh doanh giỏi. Đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 1.396 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 16% so với cùng kỳ; tổng số doanh nghiệp hoạt động trong tỉnh là 12.495 doanh nghiệp. Kinh tế tập thể của tỉnh cũng có bước phát triển với nhiều hợp tác xã mới thành lập, số thành viên các hợp tác xã cũng tiếp tục tăng. Toàn tỉnh hiện có 5 liên hiệp hợp tác xã, 496 hợp tác xã với 68.972 thành viên, tổng vốn điều lệ khoảng 904 tỷ đồng.

Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được các cấp ủy đảng, chính quyền, toàn thể hệ thống chính trị quan tâm cũng như được sự ủng hộ rộng rãi của mọi tầng lớp Nhân dân. Mục tiêu cụ thể của tỉnh cho giai đoạn 2022-2025 là duy trì tỷ lệ nghèo đa chiều ở mức giảm 1 - 1,5%/ năm, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%/năm; phấn đấu đến năm 2025, 100% xã, thôn đặc biệt khó khăn thoát nghèo, không còn xã đặc biệt khó khăn; giảm tỷ lệ hộ tái nghèo, tái cận nghèo hàng năm xuống dưới 10% so với tổng số hộ nghèo, cận nghèo trong năm. 

Hướng đến mục tiêu trên, trong năm 2022, tỉnh đã thực hiện tốt việc hỗ trợ y tế, giáo dục, tín dụng ưu đãi, giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo; hỗ trợ tiếp cận các chính sách an sinh xã hội, hạn chế tối đa tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới; mở rộng sinh kế, nâng cao thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống cho người nghèo. Đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều toàn tỉnh chỉ còn 1,94% (tương đương 6.636 hộ nghèo), giảm 0,93% so với năm 2021; trong đó, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn 5,65% (tương đương 4.549 hộ) theo chuẩn nghèo đa chiều.

Rất nhiều phong trào thi đua khác cũng được tỉnh thực hiện tốt như: “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lâm Đồng thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm chống lãng phí”; Phong trào thi đua thực hiện Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025. Tỉnh cũng chú ý đẩy mạnh các hoạt động thi đua của các cụm, khối thi đua trong tỉnh; kịp thời phát hiện và biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Trong năm 2022 đã có nhiều tập thể và cá nhân trong tỉnh nhận được khen thưởng các cấp

• Cấp nhà nước: 1 tập thể được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; 1 tập thể được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; 3 tập thể và 10 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 16 tập thể được nhận cờ thi đua của Chính phủ; 12 tập thể và 28 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

• Cấp tỉnh: UBND tỉnh Lâm Đồng đã tặng cờ thi đua cho 94 tập thể; tặng danh hiệu Lao động xuất sắc cho 454 tập thể; tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 85 cá nhân.

• Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng tặng bằng khen cho 946 tập thể và 1.460 cá nhân, 41 hộ gia đình; trong đó 834 cá nhân là lao động trực tiếp.

ĐỂ THI ĐUA LÀ ĐỘNG LỰC 

Như UBND tỉnh đánh giá, bên cạnh những mặt đạt được, công tác thi đua, khen thưởng hiện vẫn còn những tồn tại hạn chế nhất định. Phong trào thi đua vẫn còn chưa đồng đều giữa các lĩnh vực, các địa phương; nhiều cơ quan, đơn vị công tác phối hợp tổ chức phong trào thi đua giữa thủ trưởng đơn vị với tổ chức đoàn thể chưa thực sự có hiệu quả; nhiều ngành và địa phương xây dựng các tiêu chí thi đua chưa phù hợp với thực tiễn; công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng của một số đơn vị, địa phương đối với các cơ quan cấp dưới chưa được thực hiện thường xuyên. Đây là những vấn đề cần sớm được khắc phục trong thời gian đến.

Trong năm 2023, Lâm Đồng phát động phong trào thi đua bám sát chủ đề “Quyết liệt, đồng bộ, đột phá, hiệu quả; kỷ cương, nêu gương, bản lĩnh, trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI” phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đẩy mạnh các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm của tỉnh, đồng thời tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển. 

Tỉnh cũng tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua theo chuyên đề trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ và các cấp Trung ương phát động cũng như các phong trào thi đua của tỉnh duy trì lâu nay như: đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng, vận động người dân tham gia xây dựng địa phương; đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua; nâng cao vai trò của Mặt trận và các đoàn thể giám sát thực hiện pháp luật và phản biện xã hội; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền để nhân rộng điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực; trao đổi kinh nghiệm; quan tâm đến việc đưa các sáng kiến, giải pháp trong phong trào thi đua vào thực tiễn lao động, sản xuất và công tác; tăng cường phát hiện gương “Người tốt, việc tốt”, điển hình tiên tiến để tuyên dương và khen thưởng kịp thời...