Đẩy mạnh triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử

DIỄM THƯƠNG 13:11, 03/02/2023

(LĐ online) - Sáng ngày 3/2, tại Công an tỉnh Lâm Đồng, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06/CP đã tổ chức hội nghị Triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm thuộc Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Tham dự hội nghị có ông Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Bùi Đức Thịnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành và trực tuyến với 12 huyện, thành phố trong toàn tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh đã thông qua Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Đề án 06/CP, triển khai nội dung kế hoạch cho năm 2023, báo cáo một số kết quả đạt được từ thời điểm sơ kế 1 năm triển khai Đề án 06/CP đến nay và một số đề xuất của Công an tỉnh trong thực hiện Đề án 06 năm 2023. Hội nghị cũng đã thông qua Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án 06 và chương trình công tác của Ban Chỉ đạo ở từng đơn vị phối hợp với những nhóm nhiệm vụ cụ thể trong năm 2023. Đồng thời, cũng tổ chức chương trình kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn công tác triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023.

Thời gian qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức và phải thực hiện một Đề án lớn, khó, chưa có tiền lệ như Đề án 06/CP, nhưng qua quá trình triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh cho thấy Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06/CP của tỉnh đã có sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, sâu sát đối với việc thực hiện các nhiệm vụ của đề án; các sở, ban, ngành, UBND các cấp tại địa phương đã cố gắng phấn đấu triển khai thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, nhiệm vụ của Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh; Công an tỉnh - cơ quan thường trực đã làm tốt vai trò thường trực tham mưu và tích cực phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06/CP… 
Qua đó, việc thực hiện các nhiệm vụ của đề án trên địa bàn tỉnh bước đầu đã đạt được nhưng kết quả nhất định, trong đó có nhiều nhiệm vụ đạt kết quả đáng ghi nhận như: 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại địa phương đã triển khai được công tác tra cứu thông tin khám chữa bệnh BHYT bằng thẻ căn cước công dân, công tác cấp căn cước công dân gắn chip điện tử đạt 96,19%, công tác làm sạch dữ liệu tiêm chủng vắc xin Covid-19 đạt trên 80%, công tác làm sạch dữ liệu bảo hiểm xã hội đạt 64%... Đến nay, cơ bản đã hoàn thành các các nhóm nhiệm vụ theo tiến độ đề ra; ý thức, tinh thần trách nhiệm trong triển khai thực hiện Đề án 06/CP của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương được nâng lên, bước đầu đã tạo sự đồng thuận của người dân, các doanh nghiệp trên địa bàn, tạo tiền đề cơ bản để đẩy mạnh thực hiện Đề án 06/CP trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp  phát biểu tại hội nghị
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp phát biểu tại hội nghị

Nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023 mà Ban Chỉ đạo đã đề ra là: Đề nghị các sở, ban, ngành chủ động thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án 06, phân công thủ trưởng đơn vị làm tổ trưởng, bố trí lãnh đạo, cán bộ phụ trách để triển khai thực hiện xuyên suốt, hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Các sở, ban, ngành, địa phương rà soát lại các nhiệm vụ, khối lượng công việc được giao và khẩn trương xây dựng kế hoạch năm 2023 về thực hiện Đề án 06 theo chức năng của cơ quan, đơn vị mình, bám sát yêu cầu nhiệm vụ, lộ trình được giao tại Kế hoạch 516 và gửi về Công an tỉnh để tập hợp, báo cáo Ban chỉ đạo Đề án 06 tỉnh theo quy định. Các sở, ban, ngành, địa phương thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan và kịp thời trao đổi, nghiên cứu giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06 về Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh (qua Công an tỉnh) vào ngày 15 hàng tháng để tổng hợp báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh và Văn phòng Chính phủ đúng theo yêu cầu Kế hoạch số 681 ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh.

Trong giai đoạn 2022-2025, Ban Chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện các nhóm  nhiệm vụ chung: Quán triệt tinh thần quyết tâm, quyết liệt, kiên trì trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Đề án 06 của Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh đề ra, tạo sự lan tỏa trong hệ thống chính trị, đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ số hóa các loại hồ sơ, dữ liệu đang quản lý gắn với các biện pháp kiểm tra, xác thực tính chính xác của hồ sơ và làm sạch dữ liệu chuyên ngành trên cơ sở đối sánh thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm đảm bảo thông tin đưa lên hệ thống là đầy đủ, chính xác, phục vụ việc tái sử dụng hồ sơ, dữ liệu trong quá trình tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chính, các giao dịch của công dân. Ưu tiên bố trí nguồn kinh phí, nhân lực, nhất là về công nghệ thông tin đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đề án. Tăng cường tuyên truyền sâu sộng đến các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, tiện ích của Đề án 06 để nhân dân hưởng ứng thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp hấn mạnh, chuyển đổi số nói chung, trong đó có Đề án 06, là nhiệm vụ trọng tâm, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương trên cơ sở huy động sự tham gia tích cực của toàn dân. Để thực hiện các tiện ích của Đề án 06, lực lượng Công an các cấp trên địa bàn tỉnh đang tập trung quyết liệt để thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm dữ liệu dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống”; tiếp tục rà soát, thực hiện các giải pháp để cấp căn cước công dân cho 100% công dân trên địa bàn đủ điều kiện được cấp theo quy định, gắn với cấp tài khoản định danh điện tử, tài khoản ngân hàng.

Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương và sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp và người dân là yếu tố quyết định; sự hành động đồng bộ ở các bộ, ngành, địa phương là yếu tố bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.