Đơn Dương: Phát động mô hình “thôn thông minh” tại thôn Quảng Hòa

HOA LAN 08:52, 26/03/2023

(LĐ online) - Ngày 25/3, thôn Quảng Hòa, xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương đã tổ chức phát động mô hình “thôn thông minh”. 

Đoàn viên của xã hướng dẫn người dân thôn Quảng Hoà cài đặt và sử dụng chuyển đổi số nhằm hỗ trợ xây dựng “thôn thông minh”
Đoàn viên của xã hướng dẫn người dân thôn Quảng Hoà cài đặt và sử dụng chuyển đổi số nhằm hỗ trợ xây dựng “thôn thông minh”

Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng về quy định một số tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí về xã, huyện nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025 và Công văn của UBND huyện Đơn Dương về việc thực hiện xây dựng mô hình thôn thông minh đảm bảo đủ điều kiện công nhận xã nông thôn mới giai đoạn 2023 - 2025, UBND xã Quảng Lập đã chọn thôn Quảng Hòa để xây dựng mô hình này. Và đây cũng là mô hình “thôn thông minh” đầu tiên được phát động trên địa bàn huyện Đơn Dương.

Việc xây dựng mô hình “thôn thông minh” nhằm hoàn thiện chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số hỗ trợ việc điều hành chính quyền cấp xã “thông minh hơn”, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, an toàn trật tự ở nông thôn; ứng dụng khoa học công nghệ số để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh, tăng giá trị nông sản và mở rộng giao dịch trên mạng internet đến cơ sở, từng bước cải thiện các điều kiện kinh tế - xã hội. 

Từ đó, góp phần thu hẹp dần khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, là tiền đề để hướng tới mô hình “xã nông thôn mới thông minh”, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại.

Tại Lễ phát động, đại diện các đoàn thể chính trị - xã hội thôn Quảng Hòa đã cùng ký kết giao ước thi đua.