Ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình

AN NHIÊN 11:08, 22/07/2023

(LĐ online) - Sáng ngày 22/7, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lâm Đồng tổ chức đợt ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT được giao.

Ông Trần Văn Sơn –Phó Giám đốc BHXH tỉnh phát động xuất quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình trong toàn tỉnh
Ông Trần Văn Sơn –Phó Giám đốc BHXH tỉnh phát động xuất quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình trong toàn tỉnh

Đây là đợt truyền thông, tuyên truyền rộng rãi ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình nhằm từng bước nâng cao nhận thức của Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. Tập trung tuyên truyền, vận động vào nhóm đối tượng là nông dân và người lao động trong khu vực phi chính thức; các đối tượng được hỗ trợ mức đóng BHYT theo Nghị quyết số 143/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh.

Đội ngũ viên chức, người lao động của hai ngành BHXH và Bưu điện tỉnh, huyện, thành phố được phân công trực tiếp tham gia đợt ra quân nắm vững chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, các tiện ích, tính năng và phương pháp cài đặt sử dụng ứng dụng VssID để phục vụ cho công tác tuyên truyền trực tiếp, vận động người dân tham gia.

Đoàn diễu hành cổ động tuyên truyền về BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình tại TP Đà Lạt
Đoàn diễu hành cổ động tuyên truyền về BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình tại TP Đà Lạt

Sau lễ ra quân, BHXH huyện, thành phố chủ động phối hợp Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT của các xã, phường, thị trấn cùng với các tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn thực hiện phương án tổ chức tuyên tuyền vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương nhằm hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao.

Chỉ tiêu thực hiện trong đợt ra quân này, mỗi viên chức, người lao động cơ quan BHXH vận động tối thiểu 1 người tham gia BHXH tự nguyện và 2 người tham gia BHYT hộ gia đình trở lên; đảm bảo đối tượng tham gia bền vững ít nhất đến hết năm 2023. Toàn tỉnh sẽ vận động thêm 184 người tham gia BHXH tự nguyện và 368 người tham gia BHYT hộ gia đình. 

Đợt ra quân bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 22/7 và kéo dài đến 31/7.