Đức Trọng triển khai nhiều giải pháp vận động người dân tham gia BHYT, BHXH

N.MINH 12:00, 12/09/2023

(LĐ online) - Ngày 12/9, UBND huyện Đức Trọng cho biết, tính đến 31/8, tổng số người tham gia BHXH (bao gồm cả BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện) là 12.306 người, tỷ lệ bao phủ BHXH đạt 10,65% lực lượng lao động; tổng số người tham gia BHYT là 168.596 người, tỷ lệ bao phủ BHYT là 86,88% dân số.

Đoàn viên, thanh niên huyện Đức Trọng ra quân vận động người dân trên địa bàn tham gia BHYT, BHXH
Đoàn viên, thanh niên huyện Đức Trọng ra quân vận động người dân trên địa bàn tham gia BHYT, BHXH

 

Các địa phương có số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT không đạt kế hoạch của UBND huyện giao, gồm: Về BHXH tự nguyện: thị trấn Liên Nghĩa, xã Phú Hội, Hiệp Thạnh,  Đà Loan…; về BHYT, các xã có tỷ lệ bao phủ thấp như: N' Thol Hạ đạt 68,9%, Hiệp An đạt 70,5%, Đà Loan đạt 87,6%, Ninh Gia: 88,8%, Tà Hine đạt 88,9%, thị trấn Liên Nghĩa đạt 86,1%...

Do vậy, để đảm bảo chỉ tiêu tham gia BHXH tự nguyện và BHYT trên địa bàn huyện đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao năm 2023, đặc biệt tại các xã, thị trấn duy trì nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, UBND huyện giao UBND các xã, thị trấn Liên Nghĩa tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong các tháng còn lại của năm 2023; đặc biệt là các xã có tỉ lệ tham gia thấp như: Hiệp An, N'Thol Hạ, Đà Loan, Ninh Gia, Tà Hine và thị trấn Liên Nghĩa.

Mặt khác, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tổ chức các hình thức vận động, hỗ trợ mua thẻ BHYT, BHXH cho người dân khó khăn.

Đồng thời, UBND huyện cũng giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với BHXH huyện tăng cường công tác tuyên truyền trong phụ huynh, học sinh, tham gia BHYT trong năm học mới 2023-2024. Chỉ đạo các trường thực hiện tốt công tác thu, nộp BHYT học sinh, đảm bảo 100% học sinh được tham gia BHYT. Không khuyến khích các loại hình bảo hiểm khác trong trường học.

Giao Bảo hiểm xã hội huyện tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, ngành liên quan đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, từng vùng, bảo đảm hiệu quả công tác tuyên truyền gắn với phát triển đối tượng tham gia, thu hút sự tham gia tích cực của nông dân, lao động khu vực phi chính thức; chú trọng, phát huy vai trò của những tổ chức, cá nhân có uy tín trong cộng đồng dân cư để vận động Nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình...