Tăng cường quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy 

NGUYỄN NGHĨA 15:52, 30/10/2023

(LĐ online) - Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.

Cư dân Chung cư Đặng Thái Thân. phường 3, TP Đà Lạt lắng nghe lực lượng OCCC hướng dẫn kỹ năng sử dụng hệ thống ống xịt và bình chữa cháy.
Cư dân Chung cư Đặng Thái Thân, phường 3, TP Đà Lạt lắng nghe lực lượng PCCC hướng dẫn kỹ năng sử dụng hệ thống ống xịt và bình chữa cháy

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, kịp thời xử lý vi phạm, khắc phục những tồn tại hạn chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng, chấn chỉnh tình trạng xây dựng các công trình nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ sai phép, không phép, tự ý chuyển đổi công năng sử dụng không tuân thủ các quy định của pháp luật, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn PCCC, đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng, bảo vệ tài sản, sức khỏe và tính mạng của Nhân dân; ngày 30/10, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Công thương; UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc và các sở, ban, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc Văn bản của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng đối với loại hình nhà ở riêng lẻ xây dựng nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ, du lịch, kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và tài sản trong quá trình khai thác, sử dụng; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá kết quả để xem xét trách nhiệm đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có); chấm dứt tình trạng xây dựng không phép, sai phép.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng thực hiện kiểm tra, rà soát, đánh giá các công trình thuộc thẩm quyền cấp phép (nhà chung cư thương mại, xã hội, tái định cư, công trình xây dựng khác…) đã đưa vào sử dụng để phát hiện có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng, đặc biệt là vi phạm về chuyển đổi công năng nhà ở, vi phạm các quy định về PCCC… kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; sau kiểm tra đề xuất các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc trong quá trình cấp phép các công trình xây dựng mới thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, quản lý chất lượng, trật tự xây dựng công trình theo đúng quy định.

Đối với Công an tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục triển khai có hiệu quả, đảm bảo tiến độ, chất lượng công tác rà soát, kiểm tra an toàn PCCC đối với các cơ sở có nguy cơ về cháy, nổ cao; đặc biệt là chung cư, nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà cho thuê trọ có mật độ người ở cao; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và chỉ đạo phòng, đơn vị trực thuộc hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân triển khai ngay các giải pháp, kỹ năng PCCC và cứu nạn, cứu hộ như: tạo lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai, giải pháp ngăn cháy, ngăn khói giữa khu vực để phương tiện giao thông, khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao với khu vực ở và lối thoát nạn; hướng dẫn trang bị phương tiện PCCC phù hợp với tình chất đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ đảm bảo hạn chế và giảm thiểu tối đa thiệt hại, hậu quả do cháy, nổ gây ra.

Yêu cầu Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Lâm Đồng và UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở, hộ gia đình bảo đảm an toàn PCCC trong sử dụng điện và xử lý các vi phạm trong sử dụng điện theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá toàn bộ các công trình thuộc thẩm quyền cấp phép (nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ) đã đưa vào sử dụng trên địa bàn phát hiện các vi phạm về trật tự xây dựng, đặc biệt là vi phạm về chuyển đổi công năng nhà ở, an toàn PCCC. Kiên quyết xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm về trật tự xây dựng, vi phạm về PCCC, chấm dứt tình trạng xây dựng sai phép, không phép.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy của các tổ chức, cá nhân có liên quan, tuyệt đối không để các vi phạm về trật tự xây dựng tồn tại, kéo dài, gây bức xúc cho dư luận, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn đời sống nhân dân. Kiện toàn, nâng cao năng lực của cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền các quy định của Luật Xây dựng, Luật Phòng cháy và chữa cháy về các nội dung liên quan đến quy hoạch,  xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, quản lý việc cấp phép, xây dựng theo giấy phép, quản lý chất lượng, trật tự xây dựng công trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ; tuyên truyền, hướng dẫn về công tác PCCC, đặc biệt là kỹ năng PCCC và thoát nạn cho người dân khi có sự cố cháy, nổ.