Cát Tiên: Khảo sát, lấy ý kiến của người dân về việc sáp nhập các đơn vị hành chính

HOÀNG SA 17:01, 15/11/2023

(LĐ online) - Từ ngày 10 - 20/11, Ban Thường vụ Huyện ủy Cát Tiên tổ chức khảo sát dư luận xã hội lấy ý kiến của người dân về sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện.

Người dân Cát Tiên tham gia khảo sát, lấy ý kiến về việc sáp nhập các đơn vị hành chính trên địa bàn.
Người dân Cát Tiên tham gia khảo sát, lấy ý kiến về việc sáp nhập các đơn vị hành chính trên địa bàn

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 10/7/2023 và Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 05/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 10/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Ban Thường vụ Huyện ủy Cát Tiên đã triển khai Kế hoạch khảo sát dư luận xã hội lấy ý kiến của người dân về sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện.

Việc tổ chức khảo sát đã được Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả bằng hình thức trực tuyến và phát phiếu, phỏng vấn trực tiếp người dân trong độ tuổi từ 18 tuổi trở lên.

Việc tổ chức khảo sát dư luận xã hội lấy ý kiến của người dân về sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Cát Tiên nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân xung quanh việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện. Qua đó, đề ra các giải pháp phù hợp, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và thực hiện chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính của Trung ương, Tỉnh ủy trên địa bàn huyện đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực.