Bảo đảm công tác tài chính cho các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang

NGỌC NGÀ 05:26, 14/12/2023

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị chính quy, công tác tài chính của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã bám sát nhiệm vụ được giao, đảm bảo đầy đủ, kịp thời kinh phí thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm và đột xuất, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương.

Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua 
của UBND tỉnh cho 2 tập thể của lực lượng vũ trang tỉnh năm 2023
Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 2 tập thể của lực lượng vũ trang tỉnh năm 2023

Với phương châm “Công khai, minh bạch, đúng quy định”, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo phối hợp chặt chẽ công tác tài chính với các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng lập dự toán ngân sách, theo cơ cấu hợp lý, toàn diện, đúng trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm đầy đủ các định mức, chế độ, tiêu chuẩn đảm bảo tốt công tác tài chính cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

Trung tá Đỗ Tiến Thành - Trưởng Ban Tài chính, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Năm 2023, tập thể Ban Tài chính đã đoàn kết, thống nhất cao để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt quy chế lãnh đạo công tác tài chính của Đảng ủy Quân sự tỉnh. Công tác lập, phân bổ, chấp hành, điều chỉnh và quyết toán các khoản ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị vật chất được tổ chức triển khai thực hiện đúng Luật Ngân sách nhà nước, đúng quy trình, theo đúng các quy định của Chính phủ và Bộ Quốc phòng. Thực hiện đúng các quy định về quản lý hoạt động có thu và quản lý thu, chi quỹ đơn vị đúng nguyên tắc tài chính. Chấp hành tốt chế độ đăng ký, quản lý vật tư tài sản; chế độ sử dụng tiền mặt; thực hiện nghiêm túc chế độ công khai tài chính.

Cụ thể, ngay sau khi có Quyết định giao chỉ tiêu ngân sách năm của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và UBND tỉnh Lâm Đồng, Ban Tài chính đã chủ động xây dựng phương án, báo cáo Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh phân bổ và tiến hành giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách năm cho các ngành, đơn vị, bảo đảm tính công khai, minh bạch và dân chủ. Phân bổ ngân sách năm 2023 đã chủ động xác định nội dung chi tiêu theo nhiệm vụ được giao, trong đó ưu tiên: Bảo đảm thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, đời sống cho các đối tượng; chi huấn luyện, huy động dự bị động viên, dân quân tự vệ; chi cho đào tạo cán bộ quân sự xã, phường trình độ cao đẳng, đại học quân sự cơ sở theo Đề án của Bộ Quốc phòng; mua sắm trang thiết bị, trang phục, quân phục, công cụ hỗ trợ cho lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ; sửa chữa, nâng cấp doanh trại và trang thiết bị làm việc; bảo đảm nhiên liệu cho các nhiệm vụ; đảm bảo cho các hoạt động quân báo, trinh sát nắm tình hình địa bàn; xây dựng nông thôn mới; đối ngoại quân sự, đối ngoại quốc phòng; bảo đảm cho hội thi, hội thao, hội diễn các cấp...

Công tác tài chính đã được thực hiện đảm bảo đầy đủ, kịp thời các khoản kinh phí chi trả tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn. Các khoản kinh phí nghiệp vụ hành chính, kinh phí nhà nước giao, kinh phí Bảo hiểm xã hội cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh theo tiến độ công việc và luôn bảo đảm một lượng tiền gối đầu cho tất cả các đơn vị. Ban Tài chính cũng đã tham mưu, đề xuất với Bộ CHQS tỉnh sử dụng hiệu quả, quản lý chặt chẽ, chi tiêu tiết kiệm, hợp lý nguồn kinh phí cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Bộ CHQS tỉnh. Phối hợp với Sở Tài chính thẩm định kinh phí diễn tập khu vực phòng thủ cho Ban Chỉ huy Quân sự các huyện: Đam Rông, Đạ Tẻh và TP Đà Lạt. Giải ngân kịp thời vốn đầu tư xây dựng cơ bản các dự án, công trình xây dựng như: Rà phá bom mìn, vật nổ; xây dựng Kho vũ khí của tỉnh; xây dựng Kho tổng hợp, Đại đội Thiết giáp; xây dựng nhà ở cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Đạ Huoai; xây dựng Trung đoàn 994 giai đoạn 2... 

Bên cạnh đó, Ban Tài chính cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác tài chính đối với tất cả các đầu mối đơn vị thuộc quyền trình Bộ CHQS tỉnh phê duyệt và đã thực hiện kiểm tra được 100% đơn vị theo kế hoạch đề ra. Thông qua kiểm tra thống nhất về nghiệp vụ và kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót của các đơn vị, chất lượng công tác tài chính ở tất cả các đơn vị đều đã được nâng lên. 

Năm 2023, Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán việc sử dụng tài sản công, tài chính công tại Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng. Theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước, công tác tài chính của Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện đúng nguyên tắc tài chính.

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, Ban Tài chính cũng đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ khác như: Xây dựng các mô hình “Đơn vị 3 nhất”, “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”, “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”. Chú trọng thực hiện đồng bộ, hiệu quả “5 chủ động” trong công tác tư tưởng, kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề nảy sinh trong đơn vị. Tích cực tham gia đấu tranh trên mạng xã hội góp phần cùng các lực lượng khác trong Bộ CHQS tỉnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Năm 2023, hoạt động tài chính Bộ CHQS tỉnh đã thu được nhiều kết quả được cấp trên đánh giá cao, góp phần xây dựng LLVT vững mạnh và là một trong 2 đơn vị của lực lượng vũ trang tỉnh được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh.