Đà Lạt tích cực vận động hiến máu tình nguyện

DIỆU HIỀN 00:05, 02/04/2024

Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện (HMTN) TP Đà Lạt đã phát huy và thực hiện tốt vai trò trong công tác chỉ đạo, vận động HMTN trong toàn thành phố. Chỉ đạo 16/16 phường, xã thành lập Ban Chỉ đạo vận động HMTN cấp xã và đang hoạt động có hiệu quả. Kết quả phong trào HMTN nhiều năm qua luôn đạt và vượt kế hoạch của tỉnh giao. 

Hội Chữ thập đỏ TP Đà Lạt vừa phối hợp tổ chức Ngày hội hiến máu
“Giọt hồng Thanh niên”
Hội Chữ thập đỏ TP Đà Lạt vừa phối hợp tổ chức Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Thanh niên”

Hiện nay, trên địa bàn TP Đà Lạt đã thành lập được các câu lạc bộ HMTN theo nhóm máu, đặc biệt duy trì hoạt động Câu lạc bộ Nhóm máu hiếm Rh âm. 

Ban Chỉ đạo vận động HMTN TP Đà Lạt đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và sử dụng trang mạng xã hội của Hội Chữ thập đỏ TP Đà Lạt tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, giá trị nhân văn của phong trào HMTN; biểu dương tôn vinh các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu trong phong trào HMTN; cập nhật thông tin các đợt hiến máu và kêu gọi hiến máu đột xuất khi có bệnh nhân cần máu cấp cứu ngay tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị TP Đà Lạt lồng ghép tuyên truyền trong lớp tập huấn cho cán bộ Chữ thập đỏ cơ sở 16 phường, xã và 60 trường học. Tuyên truyền, vận động trực tiếp thông qua công tác tư vấn cho người HMTN trước và sau mỗi buổi tham gia hiến máu; kịp thời động viên, khuyến khích, tôn vinh đối với người HMTN và hiến máu nhắc lại, phát huy tính chủ động tích cực của tình nguyện viên. 

Năm 2023, Đà Lạt đã vận động và tiếp nhận 2.515 đơn vị máu (chỉ tiêu Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Lâm Đồng giao cho Đà Lạt là 1.200 đơn vị máu). Kinh nghiệm hay của Đà Lạt là thường xuyên vận động tình nguyện viên hiến máu đột xuất kịp thời phục vụ cứu chữa bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Tổ chức các Ngày hội HMTN quy mô lớn như: Trong năm 2023 - 2024, Hội Chữ thập đỏ Đà Lạt phối hợp với Thành Đoàn Đà Lạt tổ chức Ngày hội HMTN Giọt hồng Thanh niên tại Vườn hoa Minh Tâm tiếp nhận hàng trăm đơn vị máu từ các lực lượng Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên Phường 10, Công an TP Đà Lạt, thanh niên Vườn hoa Minh Tâm. Vận động các linh mục, giáo dân dòng Donbosco tham gia hiến máu tình nguyện, đã tiếp nhận 85 đơn vị máu. Phối hợp với cấp tỉnh tổ chức Ngày hội hiến máu “Giọt hồng thành phố Hoa lần thứ 11” trong chiến dịch Hành trình đỏ tiếp nhận 700 đơn vị máu 350 ml, trong đó đơn vị Đà Lạt vận động 555 đơn vị máu. Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và lực lượng trong ngành Giáo dục Đà Lạt tham gia HMTN tại Điểm hiến máu cố định của tỉnh với 1.230 đơn vị máu. 

Ban Chỉ đạo vận động HMTN TP Đà Lạt kịp thời động viên khen thưởng các cá nhân, tập thể, hộ gia đình tham gia nhiệt tình trong phong trào HMTN. Trong năm 2023, tôn vinh 3 cá nhân; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng bằng khen cho 2 tập thể, 1 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân; Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Lâm Đồng khen 4 tập thể, 6 cá nhân.

Điểm sáng trong phong trào này ở Phường 5 (Đà Lạt). Ban Chỉ đạo vận động HMTN Phường 5 luôn đổi mới phương pháp, hình thức để đẩy mạnh công tác vận động HMTN. Hội Chữ thập đỏ phường lập danh sách theo dõi các tình nguyện viên HMTN trên hệ thống máy tính, vận động các tình nguyện viên từng nhóm máu tham gia hiến máu định kỳ hàng tháng tại Điểm hiến máu cố định Hội Chữ thập đỏ tỉnh và duy trì hoạt động của các đội tình nguyện hiến máu. Ban Chỉ đạo vận động HMTN phường trực tiếp đến thăm hỏi tình nguyện viên hiến máu ở các điểm hiến máu, lấy hình ảnh các đợt hiến máu để làm tư liệu gửi vào zalo của các đoàn thể phường tuyên truyền cho các cuộc vận động hiến máu lần sau, góp phần lan tỏa và nhân rộng phong trào hiến máu tại địa bàn. Ban Chỉ đạo vận động HMTN phường còn liên hệ với các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường để tuyên truyền, vận động tham gia hiến máu nhân đạo, thông báo các đợt hiến máu do Hội Chữ thập đỏ thành phố và tỉnh tổ chức. Nhờ vậy, trong năm 2023, Phường 5 TP Đà Lạt đã vận động được 120 đơn vị máu (chỉ tiêu giao là 70 đơn vị máu). Ban Chỉ đạo vận động HMTN Phường 5 đề nghị Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương cho 2 tình nguyện viên là ông Trần Minh Anh (hiến máu trên 20 lần) và ông Đỗ Văn Trà (hiến máu trên 15 lần).

Điển hình trong phong trào này còn có Chi hội Chữ thập đỏ Trường THCS Nguyễn Du luôn tích cực hưởng ứng các đợt HMTN, sẵn sàng vận động hội viên cung cấp nguồn máu theo nhóm khi có lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ Đà Lạt. Trong những năm học vừa qua, thực hiện lời kêu gọi của các tổ chức Hội, các hội viên Chi hội Chữ thập đỏ nhà trường đã tham gia hiến máu vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, có một hội viên được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Trong năm 2023, Chi hội đã vận động hội viên, phụ huynh trong nhà trường tham gia hiến máu đạt 54 đơn vị máu (chỉ tiêu được giao là 30 đơn vị máu). 

Theo ghi nhận của Hội Chữ thập đỏ TP Đà Lạt: Tinh thần hưởng ứng phong trào HMTN của người dân Đà Lạt ngày càng cao. Nhiều lần Ban Tổ chức vận động HMTN phải xin lỗi tình nguyện viên vì đã tiếp nhận máu đủ chỉ tiêu. Đặc biệt, trong chiến dịch Hành trình đỏ Ngày hội HMTN Giọt hồng thành phố Hoa năm 2023 có hơn 1.200 tình nguyện viên đến đăng ký tham gia hiến máu, trong khi Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ tiếp nhận 700 đơn vị máu.

Năm 2024, Ban Chỉ đạo vận động HMTN TP Đà Lạt được phân bổ chỉ tiêu vận động 1.250 đơn vị máu. Nhiệm vụ trọng tâm của Đà Lạt là tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động HMTN cấp thành phố và phường, xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động HMTN bằng nhiều hình thức phong phú nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa, mục đích, giá trị nhân văn của phong trào HMTN.